Επικαιρότητα

Το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας πρόκειται να συνεδριάσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Κότσικα» Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος με θέματα προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ αμειβόμενων αποκλειστικά από το αντίτιμο που εισπράττει ο ΔΟΑΠΠΕΧ για την λειτουργία των πολιτιστικών δομών έτους 2020-21
ΘΕΜΑ 2ο : Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ [8] μηνών έτους 2020 στον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. συνολικού αριθμού επτά ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και των Μουσικών Συνόλων.
ΘΕΜΑ 3ο : 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020