Ο Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε. ανακοίνωσε την προκήρυξη άμεσα 12 νέων θέσεων εργασίας 7 Π.Ε., 4 Τ.Ε., 1 Δ.Ε.. Αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας να ολοκληρώθει η διαδικασία δημοσίευσης της προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμο προσωπικό και καλύπτει κενές οργανικές θέσεις, κυρίως οικονομικής και τεχνικής κατεύθυνσης.

Η κατανομή των θέσεων στον Οργανισμό, ανά ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης έχει ως εξής:

2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
3 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
3 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1 θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 θέση ΤΕ Πολεοδομίας – Δομικών Έργων
1 θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Θα υπάρξει νεότερη δημοσίευση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προκήρυξης.