Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τζαναβάρης και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αικατερίνη Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής της Ελλάδος για την UNESCO, και τον κύριο Γιάννη Μανώλη υπεύθυνο του τομέα Περιβάλλοντος, που με τις πρόσφατες δράσεις που διοργάνωσαν με τους τοπικούς συλλόγους, συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Καρυστίας.

Τους ευχαριστούμε επίσης για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν για την Σφυριχτή Γλώσσα με την αναγνώριση των ενεργειών που έχουν γίνει, καθώς και για την κάλυψη της σημαντικής δαπάνης για την αγορά ενός καλού Lap Top , ενός Projector , μίας εξειδικευμένης βιντεοκάμερας και μίας συσκευής καταγραφής και διαχείρισης ήχου. Οι εν λόγω συσκευές θα χρησιμοποιηθούν για την συστηματική καταγραφή της γλώσσας και την διάσωση της, εφ όσων εξασφαλιστούν επί πλέων πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ομάδας εργασίας.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Τζαναβάρης

Η Γραμματέας

Φανή Σταυρουλάκη

Ακολουθείστε μας στο Google News