Νέος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξεκινά από τις 5 Απριλίου στα Αρχεία Νομού Ευβοίας, στο πλαίσιο της ενότητας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τον τίτλο «Γνωριμία με την πόλη».
Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  Από τα βασικά στοιχεία τους είναι οι έννοιες της αλλαγής, της συνέχεια και της ποικιλίας, η συνεχής σύγκριση ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, καθώς και ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και εποχές, ώστε να γίνεται κατανοητή η αλλαγή. Παρακινούν τους μαθητές να βλέπουν με ιστορική ματιά ό,τι τους περιτριγυρίζει στην καθημερινότητά τους και να κατανοήσουν ότι, αν και το παρελθόν είναι κάτι δεδομένο που τίποτε στο μέλλον δεν μπορεί να το αλλάξει, η γνώση αυτού του παρελθόντος «είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούς μεταμόρφωσης και τελειοποίησης».
Για τη φετινή χρονιά, τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

1.  Αναζητώντας τη χαμένη πόλη
2. Το κυνήγι της  χαμένης  ιστορίας
3. Καλοκαίρι στον Εύριπο
 
Τα πιο πάνω προγράμματα προσφέρονται και για άλλους φορείς πλην των σχολικών μονάδων. Το πρόγραμμα «Αναζητώντας τη χαμένη πόλη» είναι διαθέσιμο, με την ανάλογη προσαρμογή, και για τμήματα ενηλίκων. Για αυτή την τελευταία περίπτωση είναι διαθέσιμες και οπτικοακουστικές παρουσιάσεις για διάφορα επιμέρους θέματα που αφορούν τη Χαλκίδα.
 
Για τον προγραμματισμό επισκέψεων, που πραγματοποιούνται κατά τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και άτομα παρακαλούνται να επικοινωνούν με το προσωπικό των Αρχείων Ν. Ευβοίας στα τηλ. 22210 85295 και 61213, ώστε να μη συμπέσουν περισσότερες επισκέψεις σχολείων.
 
Τα σχολεία  που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός από τα πιο πάνω, μπορούν να ενημερωθούν για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα των Γ.Α.Κ. Ευβοίας από το δικτυακό μας τόπο, στις διευθύνσεις:
http://gak.eyv.sch.gr/Drast /Ekpaid/Educ_Act_Arch-Desmos.pdf   και
http://gak.eyv.sch.gr/Drast /Ekpaid/Ekpaid_ekp-pr.htm .
 
=============================================
 
Πληροφορίες για τους συντάκτες
 
Οι συντάκτες που επιθυμούν φωτογραφικό υλικό σχετικό με τα πιο πάνω προγράμματα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του Αρχείου στο τηλέφωνο 22210 85295.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα:
 
1.  Αναζητώντας τη χαμένη πόλη
Στoυς μαθητές μoιράζovται αvτίγραφα από παλαιές καρτ πoστάλ της Χαλκίδας. Εικονίζονται κυρίως κτήρια πoυ έχoυv πλέov κατεδαφιστεί και περιoχές τωv oπoίωv η όψη έχει αλλάξει σημαvτικά. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν περιοχές και κτήρια, διαφορές ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, τι έχει αλλάξει και τι έχει παραμείνει αναλλοίωτο. Χρησιμοποιούν όρους όπως «τότε», «τώρα», «παλιό», «καινούργιο», καλούνται να συνδυάσουν στοιχεία από διαφορετικά τεκμήρια. Για ορισμένες φωτογραφίες (τις πιο σύνθετες και αυτές που μας προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για τα ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος), χρησιμοποιείται φύλλο εργασίας για την ανάλυση φωτογραφίας . Από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά μια πιο σύνθετη αντίληψη του χρόνου, να κατανοήσουν πώς και γιατί αλλάζει μέσα στο χρόνο ο δομημένος χώρος, το οικιστικό περιβάλλον (με ιδιαίτερη έμφαση στην κλίμακα, τις λειτουργίες της πόλης κ.λπ.) και οι δραστηριότητες των ανθρώπων. Βοηθητικά λειτουργεί μια παρουσίαση υπερμέσων που καθοδηγεί τους μαθητές με απλές ερωτήσεις.
 
Αφού γίνει η αναγνώριση, οι μαθητές συγκεντρώνουν στοιχεία για τις περιοχές και τα κτήρια, μελετώντας βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό, δημοσιεύματα του τύπου της εποχής και τοποθετούν τα κτήρια στο χάρτη της πόλης. Η τελευταία αυτή εργασία αυτή μπορεί να γίνει και στην τάξη. Στη συνέχεια μπορούν να προχωρήσουν σε φωτογράφηση των ιδίων περιοχών σήμερα (αν είναι δυνατό και από την ίδια οπτική γωνία) και να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις λειτουργίες στους χώρους αυτούς σήμερα. Τα παιδιά σχολιάζουν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει και παρουσιάζουν την εργασία τους. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους: παρουσίαση στην τάξη, έκθεση, έκδοση (φυλλαδίου, λευκώματος), παρουσίαση με διαφάνειες, εφαρμογή πολυμέσων ή υπερμέσων κ.λπ.
 
 
2. Το κυνήγι της  χαμένης  ιστορίας
Το πρόγραμμα Αναζητώντας τη χαμένη πόλη μπορεί να συνδυαστεί  με το πρόγραμμα Το κυνήγι της χαμένης ιστορίας. Επιλέγεται υλικό (φωτογραφίες, δημοσιεύματα του τοπικού τύπου της εποχής, έγγραφα κ.λπ.) που αφορά την ιστορία μιας περιοχής από αυτές που παρουσιάζονται στο «Αναζητώντας τη χαμένη πόλη», για παράδειγμα υλικό σχετικά με την κατεδάφιση των πύργων της γέφυρας του Ευρίπου και του τείχους της πόλης. Φωτοτυπούμε τα τεκμήρια σε ανακυκλωμένο χαρτί και τα κρύβουμε σε διάφορα σημεία του κήπου του Αρχείου. Αυτά είναι τα κομμάτια μιας ιστορίας χαμένης στο χρόνο, που περιμένει τους μαθητές να την ανακαλύψουν και να την αφηγηθούν από την αρχή. Οι μαθητές προσπαθούν να ανακαλύψουν τα κομμάτια της ιστορίας και, αφού τα καταφέρουν, συνεχίζουν, στο σχολείο τους πια, το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Μετά την επιστροφή τους στο σχολείο, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, συζητούν το περιεχόμενο των τεκμηρίων, τα βάζουν σε χρονολογική σειρά, συνθέτουν την ιστορία και την αφηγούνται. Στη συνέχεια, συζητούν τους λόγους που οδήγησαν στην κατεδάφιση. Ως υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εικόνες της πόλης: οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν ένα παζλ, με θραύσματα εικόνων ως θραύσματα μνήμης.
 
3. Καλοκαίρι στον Εύριπο
Το πρόγραμμα Αναζητώντας τη χαμένη πόλη μπορεί να συνδυαστεί  επίσης με το πρόγραμμα Καλοκαίρι στον Εύριπο. (διαθέσιμο από 10 Απριλίου) Στους μαθητές παρουσιάζεται υλικό (καρτ ποστάλ, διαφημίσεις, δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, έγγραφα, εισιτήρια, προγράμματα κινηματογράφου κ.λπ.) που αφορά τη διασκέδαση στην παραλία της Χαλκίδας σε διάφορες περιόδους. Με βάση αυτό το υλικό φτιάχνεται ένας κατάλογος με διάφορα είδη διασκέδασης, όπως θέατρο, μουσική, φασουλής, καραγκιόζης, κινηματογράφος κ.λπ. Το είδος της διασκέδασης μπορεί να δίνεται και με εικόνες σε χαρτί με διαφορετικό χρώμα για κάθε είδος διασκέδασης. Όπου είναι δυνατό, γίνεται συνδυασμός με συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, προβάλλονται διαφάνειες που εικονίζουν την περιοχή σε διάφορες περιόδους. Ανάλογη εργασία γίνεται για τη λειτουργία που έχουν οι χώροι σήμερα . Στη συνέχεια, μεγεθύνουμε μια καρτ ποστάλ της Χαλκίδας με πανοραμική άποψη της παραλίας και την κολλάμε σε φελιζόλ. Εκεί επάνω οι μαθητές τοποθετούν τις εικόνες που αντιστοιχούν στα διάφορα είδη διασκέδασης στον κάθε χώρο άλλοτε και σήμερα. Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε, γίνεται συζήτηση με θέμα τη διασκέδαση στην πόλη άλλοτε και σήμερα.