Επικαιρότητα

Ενημερωτική δράση που αφορά στα επαγγέλματα της θάλασσας ανά τομέα και πως μπορούν οι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στη Γαλάζια Οικονομία, τις απολαβές που θα λαμβάνουν σε Ευρώπη και Ελλάδα και τέλος ενδιαφέροντα παραδείγματα καλών πρακτικών.

Η δράση θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 μέχρι 21:30 στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης.

Σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα διανεμηθεί δωρεάν οδηγός καριέρας, ο οποίος μεταξύ άλλων, παρέχει έγκυρες πληροφορίες για τις ευκαιρίες κατάρτισης και το καθεστώς απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για όσους εκφράσουν ενδιαφέρον για τα σχετικά επαγγέλματα, προβλέπεται και η παροχή δωρεάν εξατομικευμένης καθοδήγησης από τους Μέντορες του Blue Generation, καθώς και study visits.
Όλοι ενδιαφερόμενοι/ες (άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, γονείς) θα έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που είναι υπό ανάπτυξη και απευθείας επικοινωνία με την ομάδα του έργου για αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης, διακρατικές ανταλλαγές απασχόλησης και κατάρτισης (study visits) και λοιπές πληροφορίες.