Το γραφείο του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, Κ.Μαρκόπουλου ανακοίνωσε με δόξα και τιμή την ένταξη του έργου του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας:

Συνεδρίασε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2009 το ΚΑΣ(Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) και αποφάσισε την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Ερετρίας» στο Ταμείο Πιστώσεων Αρχαιολογικών Έργων καθώς και τη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη διαχείριση του έργου.