Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση του Seatrac στην παραλία Κουρέντι του δήμου Χαλκιδέων. Με τον μηχανισμό αυτό είναι δυνατόν να κάνουν αυτόνομα μπάνιο στη θάλασσα συνάνθρωποι μας με κινητικά προβλήματα.

Αποτέλεσμα της τοποθέτησης των Seatrac είναι να επισκέπτονται την Χαλκίδα τουρίστες με κινητικά προβλήματα από διάφορες περιοχές, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη θάλασσα χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς αυτούς.

Η προμήθεια του εξοπλισμού ήταν μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένων Νόμου Εύβοιας.