Συχνά πυκνά ακούμε να γίνεται λόγος για παθογένειες. Τα βαρίδια τα ποία κρατούν μία επιχείρηση ή τις περισσότερες φορές ένα δημόσιο φορέα χωρίς να τον αφήνουν να ακολουθήσει την πορεία της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού.

ΠΕΡΙ  ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ Νο 1
Ένα από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου [ Ν.Π.Δ.Δ.] που διακατέχεται από αρκετές παθογένειες πολλών ετών χωρίς να γίνεται κάποια αξιόλογη προσπάθεια απαλλαγής είναι τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια. Αυτό όχι γιατί δεν έχουν εντοπισθεί οι παθογένειες τους, αλλά ίσως γιατί έτσι ‘’βολεύει’’ να λειτουργούν.
Σε προσκλήσεις του υπουργείου για την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας , οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί μεμονωμένα από μέλη των διοικητικών συμβουλίων και δίνουν λύσεις σε διαφόρων ειδών παθογένειες, δεν είναι αυτές που προκρίθηκαν και προτάθηκαν προς το αρμόδιο υπουργείο, αλλά την θέση τους πήραν προτάσεις και θέσεις που αφορούν περισσότερο την οικονομική ενίσχυση των Επιμελητηρίων, την οικονομική αυτοτέλεια αυτών, και σε μικρότερο βαθμό το όφελος των μελών που εκπροσωπούν.
Μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες των Επιμελητηρίων είναι η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου των μελών τους για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εάν προηγουμένως δεν έχει εξοφληθεί η ετήσια οικονομική συνδρομή, ή τυχόν παλαιές οφειλές του κάτι που δεν ισχύει σε δημοτικές, περιφερειακές ή εθνικές εκλογές. Εάν δηλαδή ένας πολίτης δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον  δήμο ή την εφορία δεν του αφαιρείται το δικαίωμα του εκλέγειν και αυτό γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα γίνει. Κάτι που φυσικά είτε με εφάπαξ καταβολή είτε με ρύθμιση ισχύει και στα Επιμελητήρια. 
Με τον τρόπο αυτό οι παλαιές διοικήσεις κατά κύριο λόγο, ελέγχουν απόλυτα τις εκλογές, αποκλείουν τις ψήφους των πολλών και δυσαρεστημένων επαγγελματιών κατά την διάρκεια της θητείας τους, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να παιχθούν διαφόρων ειδών παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι το έτος κατά το οποίο διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. των Επιμελητηρίων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών εξοφλούν όχι μόνο την ετήσια συνδρομή τους, αλλά και όλες τις παλαιές οφειλές.       
Μαραγκός Γιάννης
Μέλος Δ.Σ.
Εμποροβιομηχανικού
Επιμελητηρίου Ευβοίας Εμπορικό τμήμα