Κατόπιν εντολής της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου ο Γενικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Ευμορφόπουλος και ο σύμβουλος κ. Νίκος  Κορμπάς επισκέφθηκαν χθές 29/3/2010 το Νομάρχη Ευρυτανίας, κ. Κωνσταντίνο Κοντογεώργο.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Δημάρχου Δομνίστας κ. Ιωάννη Σταμάτη και Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας με θέμα την δημοπράτηση του νέου δρόμου ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ – ΣΚΟΠΙΑΣ, έργο προϋπολογισμού αξίας 9.000.000€ και αποφασίστηκε:

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

1. Η σύνταξη των σχετικών τευχών δημοπράτησης να περατωθεί έως 10/04/2010
2. Στη συνέχεια να προκηρυχθεί το πιο πάνω έργο με προϋπολογισμό 9.000.000 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.  Να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η εγκατάσταση του Αναδόχου να πραγματοποιηθεί μέχρι το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2010, οπότε και θα ξεκινήσει το έργο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε ακόμα η εξέλιξη των ενεργειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά στο έργο αποκατάστασης του δρόμου Καρπενήσι – Προυσσός – Αγρίνιο ύστερα από τις πρόσφατες κατολισθήσεις.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προχωρήσει καταρχήν στις εργασίες σχετικής γεωτεχνικής έρευνας αμέσως μετά το Πάσχα και στη συνέχεια στη σύνταξη της μελέτης με βάση την οποία θα δημοπρατηθεί το εν λόγω έργο.