Με θέμα την αυθαίρετη περικοπή αποδοχών των εργαζομένων από την ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ, ο κ. Αποστόλου στέλνει επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

«Ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων της εταιρίας ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ, με βασικό μέτοχο τη SIEMENS και έδρα το Βασιλικό Ευβοίας, και του σωματείου των εργαζομένων σ’ αυτή προκειμένου ν’ αναπροσαρμοσθεί η λήξασα την 31.12.2011 επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και μετά τη λήξη της επακολουθούσης «μετενέργειας», αυτή η επιχείρηση προέβη στη μείωση των αποδοχών του προσωπικού.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Μεταξύ των αμοιβών που περικόπηκαν μονομερώς συμπεριλαμβάνονται παροχές ή επιδόματα ή πριμ με διαφορετικούς τίτλους και αιτίες χορήγησης τους στο προσωπικό, οι οποίες όμως θεσμοθετήθηκαν και ίσχυαν για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε ως προϊόν «συμφωνιών» μεταξύ της εταιρείας και του Σωματείου, είτε ως «οικειοθελείς» παροχές και διατηρήθηκαν εφαρμοζόμενες ως «κανονιστικοί» όροι της εκάστοτε σε ισχύ επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας της ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ.

Επειδή με τις παραπάνω ενέργειες της εταιρίας, μειώθηκαν οι αποδοχές των εργαζομένων από 3% ως 22% και μάλιστα κατά άνισο τρόπο, γεγονός που αντίκειται στην περί «ίσης μεταχείρισης» αρχή, τόσο του άρθρου 22 του Συντάγματος, όσο και των άρθρων 281 και 288 Αστικού Κώδικα.

Επειδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ/νση Αμοιβής Εργασίας-Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας) με τα 2/5/2012 και 23/5/2012 σχετικά έγγραφά του και ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 4601/304/12-3-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο, υποστηρίζει ότι η κατάργηση όλων των επιδομάτων και παροχών μονομερώς, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, δεν αφορά «θεσμικούς» όρους των Σ.Σ.Ε. και των διαιτητικών αποφάσεων και συνεπώς είναι ανεπίτρεπτη μια τέτοια μονομερής περικοπή από την ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ, με την οποία καταργούνται όροι θεσμικού χαρακτήρα της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Επειδή οι παροχές που καταργήθηκαν μονομερώς θεωρούνται «θεσμικοί όροι» οι οποίοι πρέπει, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, να εξαιρούνται της διαδικασίας της μονομερούς κατάργησης ή και τροποποίησής τους.

Επειδή βασικός μέτοχος της εταιρίας ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ είναι η γερμανική εταιρία SIEMENS, η οποία αποθρασύνθηκε, ώστε να ασκεί αυθαίρετη αντεργατική συμπεριφορά, από την πρόσφατη συμφωνία της με την κυβέρνηση, με την οποία απαλλάχτηκε από την υποχρέωσή της να καλύψει ζημιές 2 δις ευρώ που, σύμφωνα με απόφαση της εξεταστικής, προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο.

Επειδή η επιχείρηση έχει ενημερώσει το Σωματείο ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις (άρθρο 74, Ν.3863/2010) ενώ την ίδια στιγμή η μητρική εταιρία SIEMENS ισχυρίζεται ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επενδύσεις.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, το οποίο εποπτεύετε για την τήρηση από την ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ συμφερόντων SIEMENS, των εγκυκλίων του σχετικά με τη μη περικοπή μισθών και επιδομάτων που στηρίζονται σε «θεσμικούς» όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή των διαιτητικών αποφάσεων και για την αποκατάσταση της εργασιακής και συνταγματικής νομιμότητας στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αποστόλου Βαγγέλης
Καραγιαννίδης Χρήστος
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Σταθάς Γιάννης
Στρατούλης Δημήτρης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα»