Ενα «δώρο» αξίας 754 εκατ. ευρώ λαμβάνει η Ελλάδα από την κυβέρνηση Ολάντ. Η Γαλλία επιστρέφει στην Ελλάδα το ποσό αυτό που προκύπτει από κέρδη λόγω της χαμηλής τιμής κτήσης ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή της η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας, αλλά και από τους τόκους των ομολόγων αυτών.

Πρόκειται για τόκους και κέρδη που, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του Φεβρουαρίου, θα έπρεπε να επιστραφούν στη χώρα μας σταδιακά έως το 2020. Ομως η γαλλική κυβέρνηση σε μία ένδειξη καλής θέλησης αποφάσισε να δώσει άμεσα το συγκεκριμένο ποσό.

«Το γαλλικό κράτος θα επιστρέψει στην Ελλάδα τους τόκους 754 εκατ. ευρώ που έλαβε από την Τράπεζα της Γαλλίας για το ελληνικό χρέος που έχει στην κατοχή της», αναφέρει έγγραφο του γαλλικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι οι κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους από τα ελληνικά ομόλογα στις κυβερνήσεις, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να δώσουν τα χρήματα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουαρίου αποφασίστηκε να διαχωριστούν τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες σε δύο χαρτοφυλάκια.

Στο πρώτο συμπεριλήφθηκαν τα ομόλογα τα οποία αγοράστηκαν τα τελευταία χρόνια εν μέσω της κρίσης χρέους, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της αγοράς ομολόγων.

Στο δεύτερο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μπήκαν τα ομόλογα που είχαν αγοραστεί παλαιότερα.

Για την τύχη του πρώτου χαρτοφυλακίου, στη Σύνοδο Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάνθηκαν ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθούν στο PSI, αλλά οι κεντρικές τράπεζες να επιστρέψουν σταδιακά και μέχρι το 2020 τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και ονομαστικής τιμής, αλλά και τους τόκους του διαστήματος αυτού.

Μάλιστα, όπως είχε υπολογίσει τότε η Κομισιόν, η Ελλάδα μέσω αυτής της διαδικασίας θα λάβει συνολικά και εντός των επόμενων χρόνων το ποσό των 4,2 δισ. ευρώ.

Κώστας Τσαχάκης | www.ethnos.gr