Η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Ερέτριας έστειλε ολόκληρη την απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού στην ερώτηση της βουλευτή, Κ.Περλεπέ για το Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας, προς απάντηση όσων αμφισβητούν τις θέσεις της:

«Σε απάντηση της ερώτησης της Βουλευτού κας Περλεπέ-Σηφουνάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Α. Η διεύθυνση αναστήλωσης αρχαίων μνημείων έχει συντάξει πρόταση για την προστασία αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας. Η πρόταση αυτή προβλέπει σε πρώτη φάση την αποκατάσταση του κοίλου του θεάτρου στις 8 πρώτες σειρές που σώζονται in situ, του σκηνικού οικοδομήματος, των αναλημμάτων. του Ευρίπου και των θολωτών διόδων του μνημείου. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου οι προτάσεις αυτές αποτελούν ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, για την υλοποίηση των οποίων θα προηγηθεί κατά περίπτωση η εκπόνηση επιμέρους μελετών για καθένα από τα μέρη του θεάτρου καθώς και εξειδικευμένες μελέτες (γεωτεχνική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη συντήρησης). Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που χρειάζεται για την αναστήλωση ενός αρχαίου θεάτρου καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η κατάσταση διατήρησης, το υλικό και η παθολογία του μνημείου. Επισημαίνουμε επίσης ότι δεν απαιτείται για όλα τα θέατρα ο ίδιος χρόνος αποκατάστασής τους, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστεί με ακρίβεια.

Β. Η διεύθυνση αναστήλωσης αρχαίων μνημείων σε συνεργασία με την ΙΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων έχει συντάξει πρόταση για την ανάδειξη του ιερού της Αυλίδειας Αρτέμιδος η οποία, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ προβλέπει την οργανική και λειτουργική ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος διχοτομείται από την υπάρχουσα αμαξωτή οδό, τη διαμόρφωση χώρων για την ενημέρωση και υποδοχή επισκεπτών, καθώς και την τοποθέτηση διακριτικής περίφραξης που δε θα εμποδίζει τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας. Βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης και αποκατάστασης του ιερού, είναι η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και της αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, οι οποίες και θα καθορίσουν τη μορφή και το μέγεθος των επεμβάσεων. Σχετικά με τη δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση του κοινού, διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για την κατασκευή ενός πολύ μικρού και λιτής μορφολογίας εκδοτηρίου εισιτηρίων -φυλακίου, ενός στοιχειώδους εκτάσεως χώρου στάθμευσης των οχημάτων και χώρων υγιεινής, τα οποία θα βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από τα αρχαία κατάλοιπα και θα συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο, την προστασία και οργάνωση του αρχαιολογικού χώρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ ΣΑΜΑΡΑΣ»