Ο πρώην Υπουργός κ. Βασίλης Κεδίκογλου με άρθρο του εστιάζει στα προβλήματα και τις προοπτικές που έχει η Εύβοια.

Αναγκαία και απαραίτητη η θεσμοθέτηση συλλόγου κοινωνικής, οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, δηλώνει ο κ. Κεδίκογλου.
Η χώρα διέρχεται μια πρωτοφανή οικονομική κρίση – ίσως τη μεγαλύτερη της νεότερης ιστορίας της – και ευχή μας είναι να τερματιστεί μέχρι και το 2018, με θετικό πρόσημο. Παράλληλα η χώρα και οι επιμέρους Περιφέρειές της ετοιμάζονται για τη νέα δημόσια ζωή μας, χωρίς τη σκέπη της επιτροπείας των μνημονίων. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις Κυβέρνησης, Αντιπολίτευσης και Κομμάτων, οδεύουμε προς μια δημόσια ζωή με διαφορετική κοινωνική οργάνωση.
Η νέα κοινωνική οργάνωση αποσκοπεί στην παραγωγικότερη λειτουργία της οικονομίας, την αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε όλους τους τομείς της κρατικής λειτουργίας.
Φαίνεται πως έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του λαού μας η πεποίθηση ότι πρέπει να αλλάξουμε, να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, στο είναι μας, να γίνουμε μια σύγχρονη παραγωγική και ανταγωνιστική χώρα, απαλλαγμένη από την «ευγενή» προστασία των δανειστών και με προσόντα το φυσικό μας πλούτο, που μας περιβάλλει και την ευφυΐα της ράτσας που μας διακρίνει, να ριχτούμε στο πέλαγος της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση δεν φαίνεται να ανακόπτεται, απεναντίας μάλιστα. Ο τελευταίος πολίτης της χώρας αντιλαμβάνεται ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο και βαρύ και ότι η επιτυχία στο εγχείρημα είναι αναγκαία και απαραίτητη. Η αποτυχία είναι συνώνυμη της καταστροφής.
Το εγχείρημα της εξόδου από το σύστημα της επιτροπείας και της «ευγενούς» προστασίας ευρίσκει τη χώρα μας πλεγμένη στη δίνη της οικονομικής κρίσης και για να είναι εύδρομος η πορεία, ευτυχής η κατάληξη και θετική η εξέλιξη , πρέπει να γίνει σεβαστό και να τηρηθεί ένα προαπαιτούμενο: να ολοκληρωθεί η υποδομή, υλική και άυλη, η υποδομή όλων των δραστηριοτήτων, της διοίκησης και της λειτουργίας του Κράτους, το ταχύτερο δυνατόν. Το γε νυν έχον, είμαστε μια χώρα αγροτοκτηνοτροφική με μικρό κλήρο και άρα αγροτοκτηνοτρόφους πένητες. 
Το πρώτο που χρειάζεται από πλευράς πολιτείας είναι η ενίσχυση των μικροϊδιοκτητών αγροτών-κτηνοτρόφων με ένα πρόγραμμα αναδασμού και κινήτρων για συνενώσεις, μακροπρόθεσμες μισθώσεις, ανταλλαγή γαιών κ.ά, σε βάθος πενταετίας, παροχή χαμηλότοκων – μακροπρόθεσμων δανείων, επιτόκιο έως 2% με δανεισμό από την παγκόσμια Τράπεζα ή άλλη συμφέρουσα πηγή. Σήμερα έχομε τη δυνατότητα να απαλείψουμε τη βαθειά φτώχεια των πρωτογενών παραγωγών μας, φυσικά με τη συμμετοχή και τη σύμφωνη βούλησή τους.
Η Εύβοια: Η υποδομή στην Εύβοια, η υλική, έχει οριοθετηθεί, δεν έχει όμως θεσμικώς οριστικοποιηθεί. Η υλική, κυρίως οδικό δίκτυο και κάποια εγγειοβελτιωτικά και Λιμενικά έργα αποφασίστηκαν και εκτελέστηκα από τις υπηρεσίες ΥΠΕΧΩΔΕ και Νομαρχίας (τότε) και Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς τη συμμετοχή ή εμπλοκή της κοινής γνώμης, της κοινωνίας των πολιτών στη βάση κανόνων κοινής πείρας και προόδου. 
Η άυλη υποδομή ακολουθεί τη διοικητική διαίρεση και τη διαίρεση της δικαστικής εξουσίας. Η απουσία της κοινωνίας των πολιτών, του λαϊκού παράγοντα, από τις επιλογές των έργων υποδομής και τη διαδικασία πραγματοποίησής τους είναι σημαντικό κενό και αιτία παραλείψεων, αστοχιών και υστέρησης στον Τομέα. Μπορεί και πρέπει να απαλειφθεί.
Η κοινωνία μας λειτουργεί κατά κλάδους, κατηγορίες επαγγελμάτων, ιδιότητες των μελών της και ειδικότητες με βασικό εργαλείο την υποδομή της χώρας. Χρησιμοποιώντας αυτή την υποδομή, από ένα χαρτί, ένα απλό διάταγμα, έως το κράσπεδο του πεζοδρομίου και έως ένα κέντρο ερευνών, όλοι οι πολίτες, ο καθένας από τη θέση και την ειδικότητά του, ασκούμε την παραγωγική μας δραστηριότητα. Είναι αυτονόητο πως η υποδομή και κάθε κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή και τη δράση μας, ανήκει σε όλους και κάθε πρωτοβουλία ή απόφαση για την εξέλιξή του είναι απόφαση που επίσης αφορά όλους μας. 
Όπως και το αντίστροφο: κάθε απόφαση επέμβασης στην εξέλιξη ή επέκταση ή και αντικατάσταση υποδομής ή κοινωνικών αγαθών είναι αφ’ εαυτής δημοκρατικά νομιμοποιημένη και νόμιμη, όταν εκτελείται από πρόσωπα ή όργανα εξουσιοδοτημένα από τους πολίτες.
Στην αναφερόμενη περίπτωση το όργανο που ζητάμε είναι ένας Σύλλογος με καταστατικό λειτουργίας εγκεκριμένο από τη Δικαστική εξουσία ή ένας από τους λειτουργούντες Συλλόγους με τροποποίηση του καταστατικού του, ώστε να περιληφθεί στους σκοπούς του και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου και η πολιτιστική εξέλιξη σύμφωνα με τα σύγχρονα ρεύματα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερη λύση είναι ένας νέος Σύλλογος ασχολούμενος επί τούτου, την ανάπτυξη του τόπου και την πολιτιστική προαγωγή. Το έργο του Συλλόγου αυτού είναι πολύ σημαντικό και πολυσχιδές με πρώτο όσα έχουν αποφασιστεί και μελετώνται και όσα απερρίφθησαν π.χ.
Το αίτημα κατασκευής αντιπλημμυρικών φραγμάτων, ένα ή δύο στον ποταμό Λήλαντα για την ανάσχεση των πλημμυρών που ανά πενταετία, περίπου, απειλούν περιουσίες και ζωές και ο Λήλας από απειλή να μεταβληθεί σε ευλογία Θεού. Τα νερά της Λίμνης των φραγμάτων είναι υπεραρκετά για την άρδευση ολόκληρου του Ληλαντίου πεδίου, ενώ αυτές καθ’ αυτές οι Λίμνες θα αποτελέσουν τουριστικά αξιοθέατα, κυρίως το χειμώνα, στους πρόποδες της Στενής.
Το τμήμα του οδικού δικτύου από Ψαχνά έως Προκόπι έχει αποφασιστεί να γίνει σήραγγα (tunnel).  Η μελέτη έχει ανατεθεί, η προμελέτη έχει περατωθεί αλλά από το 2015 και εντεύθεν η χρηματοδότηση διακόπηκε. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για τη σημασία αυτής της σήραγγας, στην ανάπτυξη ολόκληρης της Εύβοιας. Συντομεύει και απλοποιεί την επικοινωνία Β. και Ν. Εύβοιας χάρις δε και στο Λιμάνι του Μαντουδίου (Κυμάσι) σε συνδυασμό με τη Σκύρο, ανοίγει νέους ορίζοντες και πολλά ενδιαφέροντα. Το Μαντούδι γίνεται κόμβος επικοινωνίας και προόδου.
Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου πολλαπλασίασε τους τουρίστες επισκέπτες και όλα τα ευβοϊκά παράλια έχουν γίνει δημοφιλής εκδρομικός προορισμός. Υπάρχουν πολλοί ανεξερεύνητοι θελκτικοί προορισμοί. Δεν γνωρίζομε που ακριβώς ήταν η Ιστιαία, που ήταν η Αρχάμπολη. Η αρχαιολογική σκαπάνη στέκεται πολύ φειδωλή για την Εύβοια. Είναι άγνωστα τα φαράγγια της Β. Εύβοιας όπως του ποταμού Γερανιά (Κερασιά-Ροβιές).
Πρώτη περιφερειακή φροντίδα πρέπει να είναι διανοίξεις προς τα παράλια, έστω και χωμάτινοι δρόμοι, ολοκλήρωση του κυκλώματος της Καρύστου, ώστε όλοι οι τουρίστες της Νοτίου Καρυστίας να αποκτήσουν περιπατητική διέξοδο και προς τα Ανατολικά παράλια.
Η Εύβοια σήμερα είναι μια περιφερειακή ενότητα πρωτογενούς παραγωγής (Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία – Μεταλλεύματα) και τουρισμού. Η Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία απαιτούν έργα εγγειοβελτιωτικά για την άνοδο της παραγωγικότητάς τους, κυρίως αρδεύσεις και αναδασμό. Για να αναληφθεί πρωτοβουλία από πλευράς Δημοσίου χρειάζεται σοβαρή πολιτική υποστήριξη χωρίς διαφωνίες. Για τον αναπτυξιακό Σύλλογο είναι λαμπρό στάδιο πρωτοβουλίας. Υπάρχουν πολλά και σημαντικά προβλήματα που χρειάζονται επαφές με την κυβέρνηση για την επίλυσή τους. 
Η Χαλκίδα πρέπει να αποκτήσει το ταχύτερο ρυθμιστικό πολεοδομικό σχέδιο. Χρειάζεται να αποκτήσει αθλητικό κέντρο και ομάδες ποδοσφαίρου και basket  στην πρώτη κατηγορία για να γίνομε ισότιμη περιφερειακή ενότητα. Οι χώροι για την ανέγερση των κέντρων να αναζητηθούν στην παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης προς Β. και Ν. της πόλεως ήτοι Νέα Αρτάκη-Ψαχνά και Βασιλικό –Ερέτρια προς Νότο. Ανάλογη πρέπει να είναι και η ανάπτυξη του Αθλητισμού και στις υπόλοιπες πόλεις.
Στο Σύλλογο μπορεί να είναι μέλος κάθε πολίτης που έχει πολιτικά δικαιώματα όπως κάθε πολίτης μπορεί να είναι μέλος πολιτικού κόμματος που επιθυμεί. Η θέση του όμως στο Σύλλογο δεν θα εξαρτάται από τη θέση του κόμματός του.
Είναι ευκολονόητο ότι ένας αναπτυξιακός Σύλλογος και προστασίας του περιβάλλοντος εάν ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα αιτήματα της κοινωνίας μας θα αποκτήσει μεγάλο κύρος και ο ίδιος ο φορέας θα αποτελέσει, προϊόντος του χρόνου, φυτώριο ανάδειξης στελεχών, για το Δημόσιο βίο.
Ο προαναφερόμενος Σύλλογος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην τοπική Αυτοδιοίκηση, περίπου εργαλείο στη διαχείριση των προβλημάτων της.
Ακολουθείστε μας στο Google News