Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ της Εύβοιας με ανακοίνωση της αναφέρει τις αλλαγές που θα επιφέρει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο στους αγρότες.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πνίγει οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και αφανίζει την αγροτική τάξη. 
Ας δούμε στην πράξη τι σημαίνει η πρόταση για το ασφαλιστικό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τους αγρότες.
Αλλάζει η βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς  για τους αγρότες και συνδέεται με το φορολογητέο εισόδημα.
Θεσπίζεται όμως κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ίσο με το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ανεξάρτητα από το εισόδημα του αγρότη (468 €/μήνα).
Αυξάνει αναδρομικά από 1.7.2015 και μέχρι 31.12.2016 τα σημερινά ασφάλιστρα κατά 10% ήτοι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος 
-Στο 14% από 1.1.2017
-Στο 17% από 1.1.2018
-Στο 20% από 1.1.2019
Αν για παράδειγμα ένας  αγρότης που θα έχει φορολογητέο εισόδημα 12.000 € (1.000€/μήνα) τότε από 1.7.2015 και μέχρι 31.12.2016 με την αύξηση από 7% σε 10% τα σημερινά ασφάλιστρα της 5ης κατηγορίας ασφάλισης θα αυξηθούν από 75 € στα 106 € το μήνα και ετήσια από 900 € σε 1.272 € ήτοι αύξηση κατά 41% και 
-Από 1.1.2017 θα γίνουν 140 €/μήνα ή 1.680 € το έτος
-Από 1.1.2018 θα γίνουν 170 €/μήνα ή 2.040 € το έτος
-Από 1.1.2019 θα γίνουν 200 €/μήνα ή 2.400 € το έτος
Έχουμε  δηλαδή από 1.7.2015 έως 1.1.2019 αύξηση των ασφαλίστρων κατά 167% !!! ενώ οι αγρότες θα καταβάλουν τα ασφάλιστρα κάθε τρίμηνο σε αντί ανά εξάμηνο σήμερα την στιγμή που οι περισσότεροι έχουν εισπράξεις από την πώληση των προϊόντων μια ή δύο φορές τον χρόνο  .
Φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές ουσιαστικά ενοποιούνται και γίνονται ΈΝΑ και συνδέονται με το φορολογητέο εισόδημα και θα καταστήσουν τις εκμεταλλεύσεις των αγροτών μη βιώσιμες ενώ  θα καταστρέψουν άμεσα τις μικρές.
Πρακτικά από το 2019 ένας αγρότης θα καταβάλει το 46 % του εισοδήματος του σε φόρους & ασφαλιστικές εισφορές . Εάν δε είναι ασφαλισμένη και η γυναίκα του στον ΟΓΑ  το 66 % του εισοδήματος του.
Είναι σαφές πως το σχέδιο της συγκυβέρνησης δεν εξασφαλίζει το μέλλον για την κοινωνική ασφάλιση. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση φέρνει στους πολίτες τον λογαριασμό της διακυβέρνησής της. Με τις διατάξεις αυτές είναι βέβαιο ότι απορρυθμίζεται η κοινωνική ασφάλιση και οδηγούμαστε σε νέες παρεμβάσεις στα επόμενα χρόνια, εξαιρετικά επώδυνες. Θα κληθούν οι πολίτες να πληρώνουν στο διηνεκές.
Σαν ΠΑΣΟΚ θα είμαστε δυναμικά αντίθετοι σε αυτές τις λογικές που δεν υπερασπίζονται τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Θα είμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. 
Για εμάς το ΠΑΣΟΚ  ο πρωτογενής τομέας (φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία αλιεία) σε συνδυασμό με τη βιομηχανία τροφίμων  αποτελεί κατεξοχήν πυλώνα της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας. Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το ασφαλιστικό Νομοσχέδιο που προωθεί πνίγει οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης και αφανίζει την αγροτική τάξη.