Ο δρόμος «εφιάλτης» Πλατάνας – Κύμης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.

Την Τρίτη 26 Μαΐου εξαγγέλθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αθανάσιο Μπούρα ,παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Σκλιά, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας για την Εύβοια. Μεταξύ των εξαγγελθέντων μέτρων είναι και η οδός Πλατάνα – Παραλία Κύμης, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ.

Ο Δήμος Κύμης εκτιμά πως τα εξαγγελθέντα μέτρα και τα κονδύλια που διατίθενται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί πως καλύπτουν όλες τις ανάγκες του Νομού σε έργα υποδομής και ανάπτυξης.

Εκφράζει όμως την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, το οποίο αποτελούσε αίτημα πολλών ετών της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών του, και που την άμεση αναγκαιότητα του είχε επισημάνει επανειλημμένα σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης.

Η κατασκευή του έργου θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των καταπτώσεων του εδάφους κατά μήκος της οδού, θα επιλύσει προβλήματα ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων ενώ παράλληλα θα προστατεύσει τις περιουσίες των κατοίκων από τον κίνδυνο κατάρρευσης των παραλιακών κτιρίων.

Είναι φανερό πως η χρηματοδότηση αυτή δεν αφορά έργο μικρής πληθυσμιακής εμβέλειας , δεδομένου ότι ο δρόμος Πλατάνα – Παραλία Κύμης είναι ο μοναδικός άξονας που οδηγεί στο λιμένα της Κύμης, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται ετήσια μεγάλες ομάδες πληθυσμού.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κύμης  εκφράζει την άποψη ότι: «ένας στρατηγικός σχεδιασμός αλληλοσυμπληρούμενων μεταφορών για ολόκληρο των Ν. Ευβοίας είναι απαραίτητος για κάθε είδους ανάπτυξη της περιοχής μας. Με αυτήν την έννοια, θέλουμε να τονίσουμε, ότι κάθε έργο ή δράση προς αυτήν την κατεύθυνση, θα την αξιοποιήσουμε και θα την υποστηρίζουμε«.