Η παρουσίαση της Μελέτης για την Αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας έγινε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη, παρουσία εκπροσώπων του ΤΕΕ και Συλλόγων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών. Αναμένεται η έγκρισή της απο το ΚΑΣ.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 18/3/2010, παρουσιάστηκε η οριστική μελέτη της «Αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», από τους εκπροσώπους του μελετητικού γραφείου «Πέτρα», κ.κ. Νίκο Γκόρτσιο, αρχιτέκτονα μηχανικό και Αναστάσιο Μεντέλο, πολιτικό μηχανικό.
Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της μελετητικής πρότασης, Οι προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης και μερικής ανακατασκευής έχουν στόχο να επιλύσουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την τεκμηρίωση, τόσο οικοδομικά  όσο και στατικά, αλλά και να καταστήσουν τους χώρους λειτουργικότερους αξιοποιώντας και βελτιώνοντας την διατιθέμενη υποδομή.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Όσον αφορά το παλαιό τμήμα βασικός στόχος είναι μετά τις εργασίες επισκευών και ανακατασκευών η δυνατότητα απόδοσης προς επανάχρηση με καταστήματα που μπορούν να ενοικιασθούν είτε μεμονωμένα είτε με συνένωση.

Οι προτεινόμενες χρήσεις  είναι εκθεσιακοί χώροι, ποικίλλων χρήσεων και λοιποί χώροι αναψυχής , γενικά χρήσεις που να συνάδουν με την ιστορία και τον κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης.

Προβλέπεται η αφαίρεση, αποξήλωση, απομάκρυνση ή καθαίρεση κάθε πρόσθετου στοιχείου, κινητού ή σταθερού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των καταστημάτων. H έκταση και το είδος των επεμβάσεων είναι ενδεχόμενο να διαφοροποιηθούν  μετά την έναρξη των εργασιών και όταν γίνουν οι απαραίτητες καθαιρέσεις και αποκαλυφθούν ορισμένα τμήματα της κατασκευής.

Σε κάθε περίπτωση όμως προβλέπεται η δημιουργία χώρων υγιεινής σε κάθε κατάστημα που να καλύπτουν και τις ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η λειτουργία των καταστημάτων για μια ευρεία κατηγορία χρήσεων.
Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις με τις οποίες συμπεραίνουμε ότι η παλιά αγορά λειτουργούσε κυρίως εσωτερικά προς την πλατεία, προτείνουμε την ανακατασκευή του εσωτερικού στεγάστρου για την αναβίωση της εσωτερικής αυτής προστατευμένης από τον ήλιο και τη βροχή πορείας περιμετρικά της εσωτερικής όψης των καταστημάτων.

Όσον αφορά την αποκατάσταση των κύριων όψεων:
 Προτείνεται η αποκατάσταση των όψεων με μικρά ανοίγματα σύμφωνα με τη συμμετρική διάταξη (παράθυρο-πόρτα-παράθυρο) που αποτέλεσε σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία το βασικό συνθετικό μοτίβο για τη σχεδίαση του συνόλου των όψεων της Παλιάς Αγοράς.
Οι εσωτερικές όψεις ανασχεδιάζονται σύμφωνα με τη παραπάνω λογική δηλαδή διανοίγονται και πάλι παράθυρα και πόρτες που ακολουθούν τη τυπολογία των όψεων που βλέπουν στους δρόμους. Μετά την ανακατασκευή των στεγών θα τοποθετηθεί ψευδοροφή με ταμπλάδες και πηχάκια. Στα δάπεδα θα τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο.
Όσον αφορά το τμήμα της Δημοτικής Αγοράς της περιόδου του μεσοπολέμου που όπως αναφέρθηκε παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στην κατασκευή του κατά την επανεξέταση του χαρακτηρισμού του η εισηγητική έκθεση αναφέρει :

Το τμήμα της Δημοτικής Αγοράς το οποίο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, παρουσιάζει εκτεταμένες οξειδώσεις του σιδηρού οπλισμού στις πλάκες και κυρίως στους προβόλους, αποκολλήσεις των επικαλύψεων σκυροδέματος, πλήρη αποδιοργάνωση της μάζας του σκυροδέματος και των σιδηρών οπλισμών στους προβόλους και ενανθράκωση του σκυροδέματος. Η επισκευή των πλακών εξ οπλισμένου σκυροδέματος δεν είναι εφικτή.

Η πρόταση των μελετητών συνίσταται στα εξής:
Κατεδάφιση των πλακών ανοίγματος 7 ή και 8 μέτρων , δοκών και προβόλων των κτιρίων Ι και Ζ που έχουν υποστεί μη αναστρέψιμες φθορές καθώς και των φερόντων στοιχείων των προσόψεών τους από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτός της κεντρικής φέρουσας λιθοδομής που και αυτή έχει σημάδια αποσάθρωσης αλλά μπορεί να διατηρηθεί μέχρι ενός ύψους 1,00 μ. και διατήρηση με εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων επί της οδού Νεοφύτου (εδώ τα ανοίγματα είναι μικρότερα) που φαίνεται να μην έχει υποστεί τόσες φθορές.
Δεν προτείνεται η ανακατασκευή των  πλακών, δοκών και προβόλων των κτιρίων Ι και Ζ διότι με την καθαίρεση  όλης της επικάλυψης, σαν συνέπεια τα υποστυλώματα των όψεων θα αχρηστευθούν και θα πρέπει να καθαιρεθούν και αυτά και θα απομείνει μόνο η κεντρική φέρουσα λιθοδομή που και αυτή θα έχει επίσης υποστεί  καταπόνηση από τις καθαιρέσεις και που από αυτοψία ξέρουμε ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κατά συνέπεια  θα απομείνουν πολύ λίγα αυθεντικά στοιχεία από τα αρχικά κτίρια.
Μια ανακατασκευή όλων αυτών των στοιχείων τα οποία σημειωτέον αποτελούν και την οντότητα των κτιρίων θα είχε σαν αποτέλεσμα στην ουσία την κατασκευή ενός καινούργιου κτιρίου απλώς αντιγράφου του παλαιού, γεγονός που είναι απαράδεκτο.
Η καθαίρεση των δύο αυτών τμημάτων του κτιρίου θα έχει επίσης σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση της εσωτερικής πλατείας που με κατάλληλη διαμόρφωση θα μπορούσε να αποδοθεί στο κοινό σαν πολύτιμος αστικός χώρος περιπάτου και  αναψυχής αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την παλιά σχέση των κτισμάτων του 1885 με τον περιβάλλοντα χώρο τους.
Παράλληλα η διατήρηση του τμήματος του νεώτερου κτίσματος επί της οδού Νεοφύτου με τις επιβλητικές εισόδους προς τον χώρο της αγοράς και με το μνημειακού χαρακτήρα κεντρικό διώροφο τμήμα διατηρεί τη ακέραια και αναλλοίωτη την εξωτερική άποψη του συγκροτήματος αφήνοντας στη μελέτη των μελλοντικών ιστορικών το γεγονός του παντρέματος ενός κτιρίου της νεοκλασικής εποχής με ένα κτίριο του μοντέρνου κινήματος της εποχής του μεσοπολέμου.
Όσον αφορά την επανάχρηση του διατηρούμενου τμήματος αυτή θα γίνει με τους ίδιους όρους που έχουν επιλεγεί και για τα κτίσματα του 1885, ήτοι προσθήκη τουαλετών, πρόβλεψη για κλιματισμό κλπ. Οι προσόψεις των καταστημάτων θα γίνουν με μεταλλικά προφίλ και θα τοποθετηθούν μεταλλικές σιδεριές με τα μοτίβα που έχουν διασωθεί.
Ο χώρος στο διώροφο τμήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γραφειακός χώρος της Διοίκησης και των συντηρητών της ανακαινισμένης αγοράς και του νέου περιβάλλοντα χώρου της.
Στην εσωτερική πλατεία που θα δημιουργηθεί από την μερική κατεδάφιση των κτισμάτων θα δημιουργηθούν καθιστικά κατά μήκος της εναπομείνασας πλινθοδομής, παρτέρια , ζαρντινιέρες που θα δενδροφυτευθούν κλπ.  Σε ανάμνηση της παλαιάς βρύσης που υπήρχε στη πλατεία θα χρησιμοποιηθεί το στοιχείο του νερού σε επιλεγμένα σημεία ενώ στις νέες πλακοστρώσεις θα διατηρηθούν τα ίχνη των διαχωριστικών τοιχοποιιών των καταστημάτων. Κατά μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν γραμμικά φωτιστικά δαπέδου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων όπου έχουν κατασκευασθεί επί των αρχικών μαρμάρινων πλακοστρώσεων . Διαλογή των χρήσιμων υλικών για επαναχρησιμοποίησή τους.
Συντήρηση των διασωζόμενων μαρμάρινων πλακοστρώσεων
Κατασκευή νέων πλακοστρώσεων  από πλάκες μαρμάρου
Καθαίρεση υφιστάμενων υπόστεγων – παραπηγμάτων κάθε τύπου
Ανακατασκευή στεγάστρων σε μεταλλικά στηρίγματα με οδηγό τους τύπους που  έχουν διασωθεί  Κατασκευή νέων υπόστεγων σε μεταλλικό σκελετό με κεραμοσκεπή επικάλυψη στις θέσεις όπου αυτά προβλέπονται  στα σχέδια της πρότασης.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. κ. Γ. Μπαμπαλής και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κ, Ε. Αγγέλου, οι οποίοι επισήμαναν ότι η μελέτη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους κατά το στάδιο της διαβούλευσης.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Θ. Ζεμπίλης, τόνισε ότι το έργο της αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς, μετά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, έχει πλέον καταστεί ώριμο για την υλοποίησή του.

Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή αποτέλεσαν:
1.Η εκκένωση της δημοτική αγοράς
2.Η οριστική ένταξή του στο Ε.Α.Π. με προϋπολογισμό 7.000.000 €, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου
3.Η ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, με αριθμό πρακτικού 25/10-9-2009
4.Η υπ’ αριθμ. 223/23-2-2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου
5.Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομ/κης)

Κατόπιν της διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, η μελέτη θα υποβληθεί για τελική έγκριση στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., ώστε ακολούθως να δημοπρατηθεί τα έργο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του τεχνικού δελτίου, το έργο της δημοτικής αγοράς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το έτος 2013, οπότε και μεταβάλλει τη φυσιογνωμία της πόλης.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου, το έργο αυτό εντάσσεται στην ενότητα της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της πόλης, που επιπλέον περιλαμβάνει το δίκτυο πεζοδρομήσεων και την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της πλατείας Δ. Βασιλείου-Εμπόρων (υπόγειος χώρος στάθμευσης).

Τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων επί της μελέτη

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν στο σύνολο τους σχεδόν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας για τη μελέτη αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας. Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης τόνισε πως θα γίνουν διαβουλεύσεις με το ΤΕΕ και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων προκειμένου να συμπληρώσουν τυχόν παρατηρήσεις επί της μελέτης και το έργο, ενώ επισήμανε την ανάγκη να πιέσουν για άμεση έγκριση απο το ΚΑΣ, ώστε να προχωρήσει επιτέλους το έργο. Άλλωστε η χρηματοδότηση, είπε, πως υπάρχει!

Απο την πλευρά του ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υποστήριξε πως με δεδομένη την αντίρρησή τους στη διατήρηση της Δημοτικής Αγοράς οφείλουν να πολεμήσουν ως τέλους για αναθεώρηση της απόφασης του ΚΑΣ περί διατήρησής της, ως ιστορικό μνημείο και εφόσον αυτό δεν το πετύχουν, τότε να προχωρήσουν με την εν λόγω μελέτη αποκατάστασής της. Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Γιάννης Μπάκας ωστόσο δήλωσε πως κάτι τέτοιο θα τους πήγαινε δύο βήματαα πίσω και δεν οφελεί την πόλη.

Πάντως όλοι συμφώνησαν πως η Δημοτική Αγορά πρέπει να αποκτήσει και πολιτιστικό χαρακτήρα και να αποτελέσει «διαμάντι» για την πόλη.