Ένα νέο μοντέλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού τοπίου με άξονα την αειφόρο κατασκευή.

Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής διοργάνωσε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, στο Μουσείο Μπενάκη, τις Ημέρες Καινοτομίας 2012. Στόχος είναι να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα διαλόγου με την αρχιτεκτονική κοινότητα και στελέχη του κλάδου των κατασκευών και να αναδείξουν τον ρόλο της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των κατασκευαστικών προκλήσεων και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και προοπτικών για τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Pierre Deleplanque, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΓΕΤ Ηρακλής, Christophe Levy, Διευθυντή Αειφόρου Κατασκευής – Συστημάτων και Καινοτομίας Lafarge Group, Jean-Aime Shu, Διευθυντής Διεθνών Έργων Ductal Lafarge Group, και Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και Μάρκετινγκ ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Lafarge για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Η παγκόσμια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων είναι η αύξηση του πληθυσμού και των αναγκών στέγασης και υποδομών σε αστικό περιβάλλον και η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, καθώς τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, 80% της οποίας αφορά τη φάση χρήσης.

Η Lafarge διαθέτει στη Λυών Γαλλίας το Ερευνητικό Κέντρο LCR, το οποίο είναι το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο για δομικά υλικά στον κόσμο. Η έρευνα και ανάπτυξη συνεξετάζει περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, προκειμένου να διερευνήσει, να αναπτύξει και να προτείνει λύσεις που απαντούν στις προκλήσεις των σύγχρονων κατασκευών και κάνουν αειφόρο και πιο αποδοτική την κατασκευή σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Κατά κύριο λόγο σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων και των κτιρίων που κατασκευάζονται με αυτά και την ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα κατασκευή κατοικιών και υποδομών.

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής επιλογής της Lafarge φαίνονται στα καινοτόμα προϊόντα σκυροδέματος που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα: Agilia, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα με μεγάλη ρευστότητα και ταχύτητα ροής, Artevia, μία λύση διακοσμητικού σκυροδέματος που έχει αναπτυχθεί για να είναι μέρος της αειφόρου κατασκευής, συνδυάζοντας οφέλη όπως η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η φιλικότητα προς το περιβάλλον, η ασφάλεια της κατασκευής, η ανακυκλωσιμότητα κ.α. και Hydromedia, υδατοπερατό σκυρόδεμα νέας γενιάς, το οποίο απορροφά το νερό της βροχής και διευκολύνει τη φυσική απορροή του στο έδαφος, επιτρέποντας την ομαλή τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων και την ταχύτερη διαχείριση των ομβρίων.

Η στρατηγική αυτή καινοτομίας της Lafarge αποτελεί άξονα ανάπτυξης για όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου Εταιρειών Ηρακλής, που εξελίσσεται συνεχώς και καινοτομεί, προσφέροντας στην ελληνική αγορά διαφοροποιημένα προϊόντα και λύσεις με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην αειφόρο κατασκευή.

Στο πλαίσιο των Ημερών Καινοτομίας 2012 παρουσιάστηκε επίσης η χρήση της ελαφρόπετρας στη διαμόρφωση των πράσινων στεγών και την αρχιτεκτονική τοπίου. Λόγω των φυσικών της ιδιοτήτων, οι οποίες εξασφαλίζουν άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, καθώς και μεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και εξοικονόμησης νερού η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ αποτελεί ιδανική λύση για την αρχιτεκτονική τοπίου ως βασικό συστατικό του υποστρώματος, αδρανές υλικό πλευρικών αποστραγγιστικών καναλιών ή διακοσμητικό υλικό επικάλυψης.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό παρουσιάσεων από τις Ημέρες Καινοτομίας στο http://www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/1_1-Whats_new