Επιστολή στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας απέστειλε ο Δικηγόρος Γιώργος Αλάμπεης σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

• Tελικά πως προστατεύεται ο καταναλωτής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο οποίος στην προσπάθειά του να πετύχει χαμηλότερες χρεώσεις καταλήγει πολλές φορές θύμα της τηλεπικοινωνιακής ασυδοσίας;
• Ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή που μπορεί να θίγονται από τις προσφορές και προτεινόμενες συμφωνίες των τηλεπικοινωνιακών κολοσσών;
• Ποια προβλήματα καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής όταν ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν τη φορητότητα, την προεπιλογή φορέα, τον τοπικό βρόχο και την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο;
Όλα τα παραπάνω ερωτήματα συνθέτουν σε γενικές γραμμές την εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινώς οι Έλληνες καταναλωτές από παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και internet. Προβλήματα, που στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας παρουσιάστηκαν έντονα από το πρώτο τρίμηνο του 2008. Προβλήματα, που δεν μπορούν να ‘αναμένουν’ επίλυση όταν παρουσιάζουν πρόβλημα τηλεφωνικές συνδέσεις οι οποίες εξυπηρετούν ανθρώπους με άμεσες προσωπικές ανάγκες π.χ. γέροντες και ασθενείς αλλά και ανθρώπους με άμεσες επαγγελματικές ανάγκες π.χ. γιατρούς.
Στη χώρα μας ο καταναλωτής προστατεύεται και στα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων με το Ν.2251/94 «Περί προστασίας του καταναλωτή» (ΦΕΚ 191/Α/1994) (Το πλήρες κείμενο: ). Αρμόδια δε υπηρεσία για ζητήματα επίλυσης προβλημάτων σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και προϊόντα είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Δημοσιευμένα στοιχεία παραπόνων-καταγγελιών-διαμαρτυριών τα οποία παρουσιάζονται μέσα από σχετικά blogs, αφορούν στα ‘μαρτύρια’ που τραβάνε καθημερινά πολλοί καταναλωτές-συνδρομητές από παρόχους σταθερής τηλεφωνίας. Τα συνηθέστερα παράπονα των καταναλωτών συνοψίζονται στα ακόλουθα.
1. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις συνδέσεις που φτάνουν και τoυς 6 μήνες, ενώ τηλεφωνικά έχουν υποσχεθεί στους καταναλωτές, ότι η σύνδεση θα γίνει εντός 15 ημερών.
2. Συχνές και αδικαιολόγητες διακοπές στο σήμα της γραμμής.
3. Ενώ υπάρχει επιπλέον χρέωση για αναγνώριση κλήσης, τελικώς αυτή δεν παρέχεται.
4. Απατηλές υποσχέσεις ότι ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από την, ενώ στην πραγματικότητα ο καταναλωτής καλείται να καταβάλλει εκ νέου το κόστος επανασύνδεσης με τον ΟΤΕ.
5. Οι καταναλωτές, ενώ τηλεφωνούν στις εν λόγω εταιρίες και ζητούν διακοπή και μάλιστα γραπτώς, δεν λαμβάνεται υπ όψη και εξακολουθούν παρανόμως να αποστέλλονται λογαριασμοί.
6. Ο χρόνος για την αλλαγή εταιρίας από τον ΟΤΕ σε άλλον πάροχο μπορεί να ξεπεράσει και τις 30 ημέρες, ενδιαμέσως δε ο καταναλωτής έχει μείνει χωρίς τηλέφωνο και χωρίς internet.
7. Προβλήματα που δημιουργεί η μη ταυτοποίηση μεταξύ του καταναλωτή που τηλεφωνικά ζήτησε την αλλαγή παρόχου και εκείνου που τελικώς υπογράφει.
8. Μη παράδοση της σύμβασης και του φύλλου υπαναχώρησης και των σχετικών δεσμεύσεων αυτής στον καταναλωτή προς υπογραφή.
9. Ανυπαρξία τεχνικής υποστήριξης και εξωτερικών συνεργείων, για τις συχνότατες περιπτώσεις προβλημάτων.
10. Ανυπαρξία εκπαιδευμένων στελεχών τόσο στον εμπορικό όσο και στον τεχνικό τομέα.
11. Αδυναμία παροχής υπηρεσιών ISDN και ΑDSL, ενώ ο καταναλωτής έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα έχει αυτές τις υπηρεσίες.
12. Αυθαίρετη φραγή αριθμών (800+), ώστε να αποκλείεται η προσωρινή σύνδεση με άλλα δίκτυα Ιnternet.
13. Αυθαίρετη παροχή και χρέωση υπηρεσιών που δεν έχει επιλέξει ο πελάτης.
14. Τηλεφωνική πώληση υπηρεσιών που δεν μπορούν όμως να υποστηριχθούν στο χρονικό διάστημα που συμφωνείται.
15. Άπειρες ώρες τηλεφωνικής αναμονής με χρέωση μάλιστα του συνδρομητή, ειδικά για το «τεχνικό τμήμα», για την αναφορά παραπόνων.
16. Ανυπαρξία απάντησης στους συνδρομητές που καταθέτουν καταγγελίες, τόσο από τις εταιρίες όσο και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Ανάλογα με τα παραπάνω είναι και τα παράπονα των καταναλωτών για διάφορους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και σε άλλες περιοχές κυρίως αστικά κέντρα του νομού Ευβοίας.
Το μέγεθος δε του προβλήματος, που απεικονίζει χαρακτηριστικά την απελπισία και την απόγνωση των καταναλωτών, αναδεικνύεται από το γεγονός ότι κάποιοι καταγγέλοντες ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και το έσχατο νόμιμο μέσο της εισαγγελικής παρέμβασης στην προσπάθειά τους ‘να βρουν μια άκρη’ με κάποιους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Βέβαια, πάντα προηγούνται -εφόσον υπάρχουν- οι ειρηνικοί τρόποι επίλυσης των προβλημάτων και αφού αυτοί εξαντληθούν τότε θα έπρεπε να αναζητούμε άλλους τρόπους αντιμετώπισης, πριν καταλήξουμε ακόμα και στην δικαστική επίλυση μιας διαφοράς.