Ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Εύβοιας, Κώστα Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο σχετικά με τις υποσχέσεις για υποστήριξη της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, επισημαίνοντας πως συνεχίζεται η απαξίωση του.

Με τις προηγούμενες Ερωτήσεις μου (838/17-5-11 και 18718/1-7-2011) προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έθεσα το ζήτημα της σχεδιαζόμενης υποβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, με βάση τη σχεδιαζόμενη τότε συζήτηση αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ. Μετά από σειρά πιέσεων σε όλα τα επίπεδα, έλαβα τελικά απάντηση που διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να θιγεί η υγειονομική δυνατότητα του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου για την εξυπηρέτηση ασθενών και παράλληλα απεκλείσθη η προοπτική υποβάθμισης του Νοσοκομείου σε Κέντρο Υγείας.
Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, αν και απετράπη μία άμεση και τυπική υποβάθμιση του Νοσοκομείου, έχει υπάρξει μία σειρά ενεργειών που συνάδουν στη συστηματική υποβάθμιση του. Συγκεκριμένα, έχει μετακινηθεί ή διατεθεί προσωπικό, χωρίς να έχει ληφθεί καμία μέριμνα για αντικατάσταση ή αναπλήρωση του.
Και μάλιστα πολλές από αυτές τις μετακινήσεις δεν είχαν ούτε καν την τυπική γνωμοδότηση, που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, του των θεσμικών οργάνων του Νοσοκομείου (Επιστημονική Επιτροπή, Διεύθυνση Τμημάτων κλινικών).
Έτσι, στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους μετακινήθηκε ο τεχνολόγος του ακτινολογικού εργαστηρίου και στο τέλος του ίδιου μήνα μετακινήθηκε ο μοναδικός φαρμακοποιός του Νοσοκομείου.
Επίσης, μετακινείται για εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, ένας Καρδιολόγος του Νοσοκομείου.
Μάλιστα υπήρξε έγγραφη καταγγελία του Συλλόγου των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρύστου, με την οποία εξέφρασαν την αντίθεση τους σε αυτήν την απόφαση, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι σήμερα.
Αντίστοιχα, με παρόμοιες διοικητικές πράξεις, έγινε και η μετακίνηση του μοναδικού πρακτικά Αναισθησιολόγου του Νοσοκομείου για εφημερίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, καθότι ο Διευθυντής Αναισθησιολόγος απουσιάζει λόγω προβλημάτων υγείας.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Ερωτάται ο κος Υπουργός

1. Γιατί έγιναν συστηματικές μετακινήσεις προσωπικού και μάλιστα με αδιαφανείς μεθόδους;
2. Γιατί παρακάμφθηκαν τα θεσμικά όργανα του Νοσοκομείου, των οποίων η γνώμη προβλέπεται σε θέματα μετακινήσεων προσωπικού, λόγω των επιπτώσεων που έχει στις δυνατότητες και την λειτουργία καθεαυτή του Νοσοκομείου;
3. Πως θα καλυφθούν οι ελλείψεις που δημιουργήθηκαν λόγω των προαναφερόμενων μετακινήσεων;
4. Υπάρχει κάποιος άλλος σχεδιασμός για τη λειτουργία του Γ.Ν. Καρύστου, πέραν από αυτόν για τον οποίο έχει δεσμευτεί το Υπουργείο σας;