Με αφορμή επικριτικά δημοσιεύματα σχετικά με την μη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας για το εγγύς χρονικό διάστημα και για την αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων και δεδομένων, κατ’ αρχάς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Δεν έχει συνεδριάσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Οργανισμού μας και συνεπώς δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Β) Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης, που λήφθηκε καταμεσής του Αυγούστου, για αναδρομική μείωση κατά 30% της επιχορήγησης προς τους ΟΤΑ από τον μήνα Ιούλιο, τα έσοδα του ΔΟΑΠΠΕΧ μειώνονται κατά €192.000,00 ετησίως.

Γ) Ο Δήμος Χαλκιδέων αρχικά δεν μείωσε ισόποσα την αναλογία της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης προς τον ΔΟΑΠΠΕΧ, αλλά η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ν. Εύβοιας επέστρεψε αθεώρητο το συγκεκριμένο ένταλμα πληρωμής μηνός Ιουλίου , μην επιτρέποντας στον Δήμο Χαλκιδέων να καλύψει την διαφορά από άλλους πόρους.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες του ΔΟΑΠΠΕΧ  αξιολογώντας τα νέα δεδομένα και  σε συνδυασμό με τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων άθλησης, πολιτισμού , περιβάλλοντος και των δομών τους (αθλητικές εγκαταστάσεις, «Θέατρο Παπαδημητρίου», ωδεία, σχολές χορού , καλλιτεχνικά εργαστήρια κλπ) και δράσεων τους (Μαζικός Αθλητισμός, πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντολογικές εκδηλώσεις)  καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων διοίκησης και οικονομικών, προβαίνουν στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Από τα στοιχεία της αναμόρφωσης προκύπτει ότι είναι   μαθηματικά αδύνατη η διατήρηση των δαπανών θέρμανσης του κολυμβητηρίου στα προγενέστερα επίπεδα. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι λήφθηκε σοβαρά υπόψη η  αναμενόμενη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα είναι τουλάχιστον 50% ακριβότερη σε σχέση με αυτή του α΄ εξαμήνου, όπου για την αναμενόμενη ποσότητα θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση της συγκριμένης δαπάνης του προϋπολογισμού, γεγονός αδύνατον όπως αναλύσαμε παραπάνω.

Αντίστροφα αν εξετάσουμε την δαπάνη ως έχει και δεν την μειώσουμε, είναι ηλίου φαεινότερο ότι με το ποσό αυτό με την νέα τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, δεν επαρκεί προκειμένου να προμηθευτούμε την αναγκαία ποσότητα ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του μέχρι τέλος του έτους.

Είναι όμως αδιάφορος και ανάλγητος προς τα παιδιά- κολυμβητές , τους γονείς τους , τους παράγοντες και τους προπονητές του υγρού στίβου ο ΔΟΑΠΠΕΧ;

Τα στοιχεία τα οποία παραθέτουμε κατωτέρω, αναμφισβήτητα αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν ισχύουν τα ανωτέρω, αλλά τουναντίον ο ΔΟΑΠΠΕΧ ξεπέρασε τον εαυτό του για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας τόσο κατά το έτος 2011 όσο και για το τρέχον έτος.

Ο ΔΟΑΠΠΕΧ  έθεσε από  την πρώτη στιγμή  της σύστασής του το κολυμβητήριο στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και είναι γνωστές στους πάντες οι παρεμβάσεις λειτουργικότητας και αναβάθμισης της εγκατάστασης που έγιναν ευθύς εξαρχής.

γιναν παρεμβάσεις και δόθηκαν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του κολυμβητηρίου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011  με άριστα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και λειτούργησε υπό αυτές τις συνθήκες  αδιάλειπτα μέχρι τον Αύγουστο που τέθηκε για συντήρηση. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι δαπάνες που για το κολυμβητήριο που έχει καταβάλει ή θα καταβάλει υποχρεωτικά εντός του οικονομικού έτους 2012.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΟΑΠΠΕΧ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.760,00 (3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1 έως 31/8)
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 144.111,00 (2012 ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ )
3. ΔΕΗ 31.000,00 
4. ΧΗΜΙΚΑ 12.000,00 
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 25.000,00 
6. ΚΑΥΣΙΜΑ 116.000,00 ΠΟΕ ( ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
7. ΔΕΗ  77.500,00 ΠΟΕ

ΣΥΝΟΛΟ (Α)  447.371,00


Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Χαλκιδέων κατά την συγχώνευση στο πρώην ΝΠΔΔ ΔΑΚ, ανήρχετο σε € 310.000,00. Κατόπιν της α΄ μείωσης των επιχορηγήσεων έτους 2012 κατά 15% το ποσό της αυτής επιχορήγησης θα ήταν 263.500,00 (310000,00-46.500,00).

Από τον Ιούλιο τρέχοντος έτους επήλθε νέα μείωση της τακτικής επιχορήγησης για το β΄εξάμηνο σε ποσοστό 30% με την επιχορήγηση να συρρικνώνεται στο ποσό των €223.975,00  (263.500,00- 39. 525,00).

Συνεπώς η ετήσια τακτική επιχορήγηση για το πρώην ΝΠΔΔ ΔΑΚ θα ανερχόταν σήμερα σε € 223.975,00 και αν προσθέσουμε και τα έσοδα από το ενοίκιο του κυλικείου €9.600,00 , τα συνολικά τακτικά ετήσια έσοδα θα ανέρχονταν σε € 233.575,00

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ΔΟΑΠΠΕΧ έχει ξεπεράσει τον εαυτό του όσο αφορά τις δαπάνες για το κολυμβητήριο , αναλογικά κατά €213.796,00 ( 447.371,00- 233.575,00).

Ομοίως ο ΔΟΑΠΠΕΧ έχοντας υποστεί αυτές τις μειώσεις με την αρχική τακτική επιχορήγηση που ήταν €1.500,000,00 , με την α’ μείωση ανήλθε στο €1.275.000,00 και αυτή την στιγμή ανέρχεται σε ετήσια βάση €1.083.000,00, κατόπιν της β’ μείωσης ποσού €192.000,00 (ποσοστό 30% επί της τακτικής επιχορήγησης για το Β εξάμηνο έτους 2012) και με την προσθήκη των εσόδων από μισθώματα και παραχωρήσεις εγκαταστάσεων τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε € 1.100.000,00.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι δαπάνες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2012 ανέρχονται σε €128.000,00 κατόπιν μείωσής τους στην 1η τροποποίηση προϋπολογισμού (Ιούνιος 2012) από τα αρχικά προϋπολογισθέντα €145.000,00 (ποσοστό 12 %). Οι δαπάνες αυτές που αντιστοιχούν στο  28,6 % των δαπανών του κολυμβητηρίου, είναι απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε καθώς δίνουν διέξοδο σε όλους τους συμπολίτες μας , με πλήθος κόσμου να τις παρακολουθεί δωρεάν με αποκορύφωμα τον εορτασμό της προσφυγικής μνήμης στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης όπου την παρακολούθησαν περισσότεροι από 3.500 θεατές.  Στηρίχθηκαν και αναδείχθηκαν οι τοπικές πολιτιστικές δυνάμεις στο θέατρο  χορό , μουσική, τραγούδι, υλοποιήθηκαν σε όλες τις περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων και συμμετείχε όλο το φάσμα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΑΚ)555.000,00
ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 17.000,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 10.000,00
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 40.800,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β) 622.800 ,00

ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) 1.070.171,00


Είναι προφανές ότι από την μείωση της χρηματοδότησης αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ανταπόκρισης σε όλες μας τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Επίσης ο ΔΟΑΠΠΕΧ τηρεί μητρώο δεσμεύσεων, υποβάλλει μηνιαία και τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών και ως εκ τούτου αποκλείεται η παρέκκλιση από τον προϋπολογισμό του.

Επιπλέον με την υπ’ αριθμ  42/2012  Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών ο ΔΟΑΠΠΕΧ ως Φορέας της Γενικής Διακυβέρνησης (ΑΜ 789), έχει δεσμευθεί για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2011, ζήτημα που αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής της Χώρας για το έτος 2012.  

Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει ο ΔΟΑΠΠΕΧ όταν κατά την διαδικασία έγκρισης της συστατικής του πράξης με την υπ΄αριθμ 106/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαίτησε την μείωση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο Χαλκιδέων στο ποσό του €1.500.000,00 αντί του αρχικά ορισθέντος €2.500.000,00.

Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις του Δήμου Χαλκιδέων που εκφράστηκε εγγράφως και τεκμηριωμένα και παρά την παράσταση του Δημάρχου Χαλκιδέων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να υποστηριχθεί η αρχική χρηματοδότηση , αυτό δεν κατέστη δυνατόν καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφαρμόζοντας αδιακρίτως τις περικοπές δαπανών τήρησε άκαμπτη στάση, γεγονός που οδήγησε τον Δήμο Χαλκιδέων στην λήψη της υπ’ αριθμ 228/2011 νέας Απόφασης για την Σύσταση του ΔΟΑΠΠΕΧ με το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης να υπολείπεται κατά €1.000.000,00.

Από την διαφορά αυτή είναι προφανές ότι ο ΔΟΑΠΠΕΧ θα είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα την μεγάλη πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας.

Σε μια εποχή που λόγω υποχρηματοδότησης εμφανίζεται το φαινόμενο να κλείνουν Δήμοι, σχολικές επιτροπές να δηλώνουν αδυναμία προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία, δυσπραγία στην μεταφορά μαθητών στα σχολεία κλπ ., καλούμαστε σε αυτό το να διαχειριστούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο με τα πενιχρά μας οικονομικά, την συνολική παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού μας.