Η αξιόλογη αναδρομή στην ιστορία της Χαλκίδας, “Επ’αυτώ τω Ευρίπω”, της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας, έτυχε της αναγνώρισης και εκτίμησης ομάδας εκπροσώπων του Μουσείου Μπενάκη που την επισκέφθηκαν στο Μουσείο της Αρέθουσας, όπως αποδεικνύεται και από το σχετικό σχόλιό τους στο Βιβλίο Επισκεπτών.

Η ολοκληρωμένη πλέον έκθεση “Επ’αυτώ τω Ευρίπω”, της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας, εγκαταστάθηκε στη μόνιμη νέα θέση της, στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Μουσείου!