Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, έχοντας υπόψη την ανάγκη για ομαλή διεξαγωγή του “EVRIPOS NIGHT RUN 23” σε χώρους ευθύνης του, ανακοινώνει ότι:

Απαγορεύεται τη στάση και τη στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος στις παρακάτω οδούς επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Χαλκίδας:

α) Σε αμφότερες τις πλευρές της οδού ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ.
β) Επί της οδού ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ κατά το τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (από το Βόρειο άκρο της Πλατείας Αγίου Νικολάου, έως το ύψος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΧΗ»).

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει από την 19:00 ώρα του Σαββάτου 10/06/2023 έως την 23:30 ώρα.

Ακολουθείστε μας στο Google News