Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» ανακοινώνει ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», διατύπωσε συνολική συμβιβαστική πρόταση για την εξωδικαστική επίλυση του συνόλου των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων με όλους τους πρώην εργαζόμενους, την οποία αποδέχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία αυτών.

Η Εταιρία, επίσης, ανακοινώνει την πρόθεσή της όπως, σε περίπτωση που στο μέλλον αναπτύξει οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα στο ακίνητο του πρώην εργοστασίου στην Χαλκίδα, μόνη ή μαζί με άλλους, απευθείας ή μέσω θυγατρικών εταιριών, εξετάσει κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις και τα βιογραφικά των πρώην εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας, με σκοπό την κατά προτεραιότητα πρόσληψη και απασχόλησή τους σε αυτήν.

Η Εταιρία θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο με πολυδιάστατα θετικά αποτελέσματα για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Ακολουθείστε μας στο Google News