Μέλη της οργάνωσης Let’s do it Greece που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος βρέθηκε στην Κάρυστο.

Σχολεία, Φορείς, Σύλλογοι, Εθελοντικές ομάδες και ο δήμος Καρύστου συμμετείχαν σε περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε παραλίες και προαύλια σχολείων.