Έκφραση Γνώμης (έως 02/08/2012) επί των Υποβληθεισών Προτάσεων για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στη Νότια Εύβοια. Ο Δήμος προχωρώντας στην οριστική κατάργηση των ΧΑΔΑ, με την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, τη ένταξη τους στο ΕΣΠΑ και τη δημοπράτηση τους, έκανε το πρώτο βήμα για την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

Επίσης από τις αρχές Απριλίου 2012 εφαρμόζουμε με τεράστια επιτυχία το πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή στο Δήμο μας. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση ήταν ο επόμενος στόχος. Για το σκοπό αυτό, από τον Απρίλιο του 2011 – έχει αποσταλεί έγγραφο στους Δημοτικούς Συμβούλους, στα Τοπικά Συμβούλια και όλους τους φορείς, ώστε να καταθέσουν προτεινόμενες θέσεις – οικόπεδα στην περιοχή ευθύνης τους για την διαχείριση των απορριμμάτων. Καμία πρόταση για υπόδειξη χώρων δεν κατατέθηκε σε αυτούς τους 14 μήνες.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά τις αρχές σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και τις διατιθέμενες πιστώσεις από το ΕΣΠΑ συντάχθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Κατασκευή δύο κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και κινητής μονάδας ανάκτησης ανακυκλώσιμων – κομποστοποίησης στους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Ευβοίας», με υλοποίηση των όσων ορίζονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Η μελέτη εγκρίθηκε, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς στις 10 Ιουλίου 2012 και τα χρήματα (της τάξης των 5.000.000€)  για την υλοποίηση του έργου δεσμεύτηκαν από το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα δόθηκε λίγος χρόνος ακόμη στη διαδικασία διαβούλευσης, για την εξεύρεση χώρων κοινής αποδοχής. Κατά την διαδικασία αυτή κατατέθηκαν στον Δήμο μας προτάσεις που περιγράφονται στην παρούσα επιστολή.

Με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής των προτεινομένων έργων, αναμένουμε την απάντηση σας σε σχέση με τις υποβαλλόμενες προτάσεις, μέχρι την Πέμπτη 2 Αυγούστου, έτσι ώστε με εκφρασμένη την δική σας συναίνεση στην επιλογή νέας θέσης, να εξεταστεί και τεχνικά η πρόταση για να υποβάλλουμε πιθανά την νέα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς.

Επί σειρά ετών κανείς δεν τόλμησε να παρουσιάσει την ωμή πραγματικότητα στους πολίτες φοβούμενος να επωμιστεί το περιβόητο «πολιτικό κόστος», λογική που εμείς δεν δεχτήκαμε να ακολουθήσουμε.

Ευχαριστούμε όσους έστειλαν  προτάσεις, διότι έστω και μετά από ενάμιση περίπου χρόνο υπήρξε επιτέλους η απαιτούμενη ευαισθητοποίηση και δικαιώθηκε η επίμονη προσπάθεια μας για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο μας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον τόπο μας είναι πλήρως αποδεκτή από όσους κατέθεσαν πρόταση, γεγονός το οποίο μας γεμίζει ικανοποίηση. Οι προτάσεις ποικίλουν ως προς την χωροθέτηση των έργων.

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκαν οι εξής δυο  προτάσεις :
1.Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17403/18-7-2012 πρόταση του κ.Ντέμκα Βασίλη : Η εγκατάσταση του ΣΜΑ να γίνει στην περιοχή της χωματερής Κύμης.
2.Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18045/25-7-2012 πρόταση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιβερίου & Περιχώρων με την οποία προτείνεται η Κινητή μονάδα ανακύκλωσης να χωροθετηθεί στις παρακάτω περιοχές (τα εντός παρενθέσεων είναι τα όσα προβλήματα εντοπίζονται από τον ίδιο το σύλλογο) :

•Μεταξύ των διοικητικών ορίων ΤΚ Ζάρακων και ΤΚ Κοσκίνων εγγύς των υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων(απόσταση από οικισμούς >3 χλμ, η περιοχή δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον άλλων χρήσεων)
•Στην συμβολή των ορίων Αγίου Λουκά, Αγίου Ιωάννη και Θαρουνίων θέση Αμπελάκια, (μπορεί να εξεταστεί στο βαθμό που υπάρχει ο δρόμος Αυλωνάρι – Παραμερίτες και μπορεί να αξιοποιηθεί)
•Στις ‘’Πλάκες’’ της πρώην ιδιοκτησίας της ΔΕΗ (απόσταση από οικισμούς >2 χλμ, έκταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται σε γειτνίαση με δημόσιες δασικές εκτάσεις, πιθανά είναι ζώνη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας και η μορφολογία –επίπεδη έκταση και οι άνεμοι είναι μειονέκτημα)
•Στη Συμβολή Άγιου Ιωάννη και Παρθενίου (μπορεί να εξεταστεί στο βαθμό που υπάρχει ο δρόμος Αυλωνάρι – Παραμερίτες και μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης απαιτείται πιθανά διάνοιξη δασικού δρόμου)
•Στην Περιοχή «Καθούμενες» Βορειοδυτικά του Αλιβερίου, πίσω από το κέντρο Υγείας (απόσταση 1,5 χιλ από το Αλιβέρι).
•Μεταξύ Λαμπούσας – Λεπούρων – Κατακαλού (παρουσιάζει εμφανή σημεία δασικής ιδιοκτησίας – απαιτεί αγορά γης)
•Μεταξύ Περιβολίων – Πετριών στην ανατολική πλευρά του Δήμου(απόσταση από οικισμούς >2χλμ, παρουσιάζει σημεία δασικής έκτασης κατά τεκμήριο δημόσια)
Παράλληλα μας έχουν γνωστοποιηθεί δύο ψηφίσματα.

Ο συνδυασμός «Πολίτες της αυτοδιοίκησης» και ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Σιαγιάννης απαξιώνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου δεν κατέθεσαν την πρόταση στο Δήμο αλλά προτίμησαν την επικοινωνιακή διατύπωση της μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επειδή όμως έστω και έτσι υπάρχει η πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης και του Δημοτικού συμβούλου σας καλούμε να τις εξετάσετε.

Ο συνδυασμός «Πολίτες της αυτοδιοίκησης» (Κος Μπενάκης) προτείνει :
•Τη χωροθέτηση ενός ΣΜΑ στον ενεργό ΧΑΔΑ Κύμης όπου θα μεταφέρονται τα υπολείμματα των απορριμμάτων των πρώην Δήμων Κύμης και Κονιστρών.
•Ενός ΣΜΑ ή της μονάδας ανάκτησης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, στον ενεργό ΧΑΔΑ Αλιβερίου όπου θα μεταφέρονται απορρίμματα των πρώην Δήμων Ταμυναίων, Δυστίων, Αυλώνος.

Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Σιαγιάννης, μετά την εκπνοή και της δεύτερης διαβούλευσης σε μια πολυσέλιδη ανακοίνωση (όπου στην ουσία αναπαράγεται η εμπρόθεσμη πρόταση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιβερίου), κλείνοντας καταλήγει ότι εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην πρόταση της Δημ. Παράταξης «Πολίτες της Αυτοδιοίκησης» ότι ο ενεργός ΧΑΔΑ του Αλιβερίου θα πρέπει να υποδεχθεί την Μονάδα Ανάκτησης και Κομποστοποίησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο κ. Σιαγιάννης θεωρεί :

1.Ότι οι Δημοτικές Ενότητες Κύμης και Κονιστρών, κατά προτεραιότητα στα όριά τους, χωρίς να αποκλείουμε και τον ενεργό ΧΑΔΑ της περιοχής (Κύμης), θα πρέπει να υποδεχθούν τη δραστηριότητα του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

2.Οι περιοχές «Αμπελάκια» όρια Αγ. Λουκά, Αγ. Ιωάννη και Θαρρουνιών
Η περιοχή «Πλάκες» της πρώην ιδιοκτησίας ΔΕΗ                          
Η περιοχή στα όρια Αγ. Ιωάννη και Παρθενίου
Η περιοχή στις Kαθούμενες βορειοδυτικά του Αλιβερίου είναι περιοχές στον τ. Δήμο Ταμυνέων πιθανές για υποδοχή της Μονάδας Ανάκτησης.
 
Επισυνάπτονται στην παρούσα αναλυτικά αντίγραφα των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Δήμο.

Για διευκόλυνση του έργου σας, διευκρινίζουμε ότι :
Με εκφρασμένη ήδη τη δημόσια αντίθεση και την διαφωνία των κ.κ. Μπενάκη και Σιαγιάννη για τον ΧΑΔΑ Αλιβερίου, δεν χρειάζεται εκ των πραγμάτων να εξεταστεί η περιοχή αυτή εφόσον ξεκάθαρα δεν θα τύχει της πλήρους κοινωνικής αποδοχής.
Για τις υπόλοιπες προτάσεις αναμένουμε τις απαντήσεις σας έως τις 02/08/2012.

Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
Δημήτρης Γ. Θωμάς