Το Λιμεναρχείο Αιδηψού ενημερώνει την εφαρμογή για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid -19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου και ώρα 6:00.

Η επιβίβαση στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία από τα λιμάνια: Αιδηψού – Αρκίτσας – Γλύφας – Αγιοκάμπου Ευβοίας επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

  • Είτε έχουν ολοκληρώσει (και τις 2 δόσεις), προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/ pistopoietiko-emboliasmou ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (για τον εμβολιασμό).
  • Είτε επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR (με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
  • Είτε επιδεικνύουν σχετική βεβαίωση ότι έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.
  • Είτε επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης (πιστοποιητικό) που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
  • Είτε επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self test) εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Λιμεναρχεία Αιδηψού (τηλ:2226022464-5) – Αταλάντης (τηλ:2233031108) – Ωρεών (τηλ:2226041710) – Γλύφας (τηλ:2238061288).

Ακολουθείστε μας στο Google News