Απογραφή Πληθυσμού 2011: 14 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από τις Άκρες