Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χλμ. από τις Ροβιές και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 340 μ.

Διαμιάς Λίμνης Ευβοίας

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 66 κάτοικοι
Ανήκει: Λίμνη

Νέα από τα Δαμιά