Κακοπέρατο Νεροτριβιάς Μεσσαπίων

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 45 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από το Κακοπέρατο