βρίσκεται κοντά στο Μαρούλι και κατοικείται από λίγους κτηνοτρόφους. Κοντά του υπήρχαν ορυχεία εξόρυξης λευκόλιθου.

Κούλουρος Λίμνης

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 10 κάτοικοι
Ανήκει: Λίμνη

Νέα από τον Κούλουρο