Το όνομα του χωριού είναι προφανώς φυτωνυμικό και οφείλεται ίσως στο δένδρο κυπαρίσσι. Κυπάρισσος λεγόταν και ο γιος του Μενυούαλλά αυτό μάλλον δεν έχει σχέση με το όνομα του χωριού.

Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου Μεσσαπίων

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 164 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από το Κυπαρίσσι