Μαρκάτες Παγώντα Μεσσαπίων

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 49 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από τις Μαρκάτες