Στις όχθες του Ξηριά και σε απόσταση 6 χλμ. από την Ιστιαία, σε σχετικά πεδινό έδαφος είναι η Κάτω Μονοκαρυά λίγο πιο κάτω από το παλιότερο χωριό της Μονοκαρυάς. Τελευταία επικράτησε να ονομάζεται Μονοκαρυά το κάτω χωριό λόγω της ολοσχερούς σχεδόν απορρόφησης των κατοίκων του άνω χωριού.

Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς Ιστιαίας

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 155 κάτοικοι
Ανήκει: Ιστιαία

Νέα από τα Μονοκαρυά