Για την προέλευση του ονόματος της υπάρχουν πολλές εκδοχές και αντίστοιχα πολλές γραφές ε ό,τι αφορά το γράμμα “ι” της λέξης.

Νέα Σινασός Ιστιαίας

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 565 κάτοικοι
Ανήκει: Ιστιαία

Νέα από τη Νέα Σινασό