Βρίσκεται πιο κάτω από τις Ροβιές και χτίστηκε προς το τέλος της βυζαντινής εποχής και της Φραγκοκρατίας, από τους κατοίκους των παραθαλάσσιων Ροβιών, που ήθελαν να προστατεύονται από τις πειρατικές επιδρομές.