Παραλία Πολιτικών Μεσσαπίων

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 212 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από την Παραλία Πολιτικών