Το σημερινό Πράσινο παλαιότερα ονομαζόταν Καλέτζι που σημαίνει χωριό που το περιβάλλουν φυσικά βραχώδη φρούρια.

Τοπική Κοινότητα Πρασίνου Αλιβερίου

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 448 κάτοικοι
Ανήκει: Αλιβέρι

Νέα από το Πράσινο