Απογραφή Πληθυσμού 2011: 7 κάτοικοι
Ανήκει: Ψαχνά

Νέα από την Θεοτόκο