Αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙΙ, της παρακάτω Πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» συνολικού προϋπολογισμού 210.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας.

Ο δήμος Κύμης Αλιβερίου εξασφάλισε χρηματοδότηση σε άλλη μια πρόσκληση του προγράμματος Φιλόδημος συνεχίζοντας την προσπάθεια του να εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα που δίνεται στους δήμους για στοχευμένες δράσεις μέσω προγραμμάτων των υπουργείων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τις κάτωθι σχολικές μονάδες

Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3.100,00
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3.100,00
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 3.100,00
4. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00
5. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00
6. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4.340,00
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 6.200,00
8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣ 3.100,00
9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ 3.100,00
10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥ 4.340,00
11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΖΑΡΑΚΩΝ 3.100,00
12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 6.200,00
13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 4.340,00
14. 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 4.340,00
15. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ 3.100,00
16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 3.100,00
17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 3.100,00
18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 4.340,00
19. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝ 3.100,00
20. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3.100,00
21. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 3.100,00
22. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3.100,00
23. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 3.100,00
24. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΚΥΜΗΣ 3.100,00
25. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 3.100,00
26. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3.100,00
27. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 3.100,00
28. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 3.100,00
29. 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 3.100,00
30. 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ 3.100,00
31. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 3.100,00
32. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3.100,00
33. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 3.100,00
34. ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥ 3.100,00

Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

35. 1ο ΓΕ.Λ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00
36. 2ο ΓΕ.Λ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00
37. ΓΕ.Λ. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 6.200,00
38. ΓΕ.Λ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 6.200,00
39. ΓΕ.Λ. ΚΥΜΗΣ 6.200,00
40. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00
41. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 6.200,00

42. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 6.200,00

43. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 6.200,00

44 .ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΗΣ 6.200,00

45. ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00

46 .ΕΠΑ.Λ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 6.200,00

47. Σ.Ε.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00

48. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 6.200,00

Ακολουθείστε μας στο Google News