Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες από το Δήμο Κύμης Αλιβερίου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) συνολικού αριθμού είκοσι επτά ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ακολουθεί πίνακας με τον αριθμό των αιτήσεων ανά θέση:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 14 θέσεις – 46 αριθμός αιτήσεων
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 θέσεις – 64 αριθμός αιτήσεων
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέσεις – 4 αριθμός αιτήσεων
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέσεις – 2 αριθμός αιτήσεων
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 θέσεις – 11 αριθμός αιτήσεων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέσεις – 19 αριθμός αιτήσεων
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέσεις – 37 αριθμός αιτήσεων

ΣΥΝΟΛΑ: 27 θέσεις – 183 αριθμός αιτήσεων

Λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλεπόταν από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών-την οποία ο Δήμος είχε ελάχιστο χρόνο να εφαρμόσει, δεν υπήρχε μεγάλο διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων.

Ωστόσο παρά το σύντομο χρονικό διάστημα υποβολής και την δημοσιοποίηση των θέσεων από την πλευρά της δημοτικής αρχής υπήρξε μεγάλη προσέλευση πολιτών οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση πρόσληψης.

Παρά το γεγονός ότι η δημοτική αρχή μπορούσε να κάνει την επιλογή βάση του νόμου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, σεβόμενη το μεγάλο ενδιαφέρον και την ανάγκη των πολιτών για εργασία, έλαβε υπόψη κριτήρια κατάταξης (ηλικία, αριθμός τέκνων, προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο).

Από τους εκατόν ογδόντα τρεις (183) συνολικά αιτούντες, έχουν ειδοποιηθεί από την διεύθυνση Διοίκησης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου οι 27 που προκρίθηκαν στην κατάταξη.

Από την πληθώρα των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο διάστημα των τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των θέσεων μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής, φαίνεται αφενός ότι εάν υπήρχαν περισσότερες μέρες θα είχε κατατεθεί πολλαπλάσιος αριθμός ενδιαφερομένων, αφετέρου καταδεικνύεται το υψηλό επίπεδο ανεργίας στο δήμο μας, η ανάγκη των πολιτών για εργασία και το γεγονός ότι επιβάλλεται να συνεχιστούν τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας της πολιτείας.

Τέλος επισημαίνουμε την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (με διαδικασίες ΑΣΕΠ) που έχει ανάγκη ο δήμος Κύμης Αλιβερίου και δυστυχώς καθυστερεί η έκδοση προκήρυξής τους.

Ακολουθείστε μας στο Google News