Αλλαγή μοντέλου για την κυβέρνηση στον τρόπο αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ: μετά τις έντονες αντιδράσεις στο ξαφνικό κλείσιμο της ΕΡΤ, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη ριζική αναδιάρθρωση τριών ζημιογόνων κρατικών εταιρειών ζητώντας τη βοήθεια εξειδικευμέ

Πρόκειται για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), που απασχολούν 950 εργαζομένους, την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) με 375 εργαζομένους και τη ΛΑΡΚΟ με 1.050 ανθρώπους στο δυναμικό της.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι σύμβου