Μεταφέρονται στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο “Αρέθουσα” αρχαία που που φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας, με την φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το νέο μουσείο της Αρέθουσας έχει πλήρως ανακαινιστεί, ωστόσο τα εκθέματα που υπάρχουν ως σήμερα είναι ελάχιστα. Από την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έχει ξεκινήσει η μεταφορά των αρχαιοτήτων από το παλαιό Αρχαιολογικό μουσείο της Χαλκίδας στο νέο μουσείο.

Τα αντικείμενα συσκευάζονται με μεγάλη προσοχή από μεταφορική εταιρία, υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας και μεταφέρονται στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της  “Αρέθουσας”. Γερανοί χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των αντικειμένων που θα ολοκληρωθεί το 2020, αφού θα παραλειφθούν αντικείμενα και από άλλα μουσεία της Εύβοιας. Το εγχείρημα είναι τολμηρό και εν μέρη εντυπωσιακό.