Μία καινούρια μέθοδο αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα εγκαινιάζει στην Ελλάδα ο Κώστας Μαρκόπουλος, μετά από συμφωνία για κοινό πρωτόκολλο μεταξύ Roswell Park Hospital στο Buffalo της Νέας Υόρκης και Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού.

Αυτό ήταν το αντικείμενο πρόσφατης επίσκεψης του χειρουργού Θώρακος και Αγγείων στις ΗΠΑ.

Η μέθοδος λέγεται φωτοδυναμική θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα και γίνεται με βομβαρδισμό του όγκου με laser συγκεκριμένου μήκους κύματος.

Αυτό γίνεται είτε μέσου βρογχοσκοπίου, είτε με κάμερα (θωρακοσκοπικά), είτε με παρακέντηση του όγκου με βελόνες, είτε με ανοικτό χειρουργείο.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μειώνουν τον όγκο κατά 50% ή και παραπάνω, δίνει ποιότητα ζωής στον ασθενή αλλά το κυριότερο μετατρέπει έναν μεγάλο ανεγχείρητο όγκο σε χειρουργήσιμο.