Ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 το ΦΕΚ για την νέα διοίκηση του ΟΛΝΕ Ευβοίας.

Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο Σπύρος Γεροντίτης, ενώ διευθύνων σύμβουλος ο Μπάμπης Μανιάτης.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε.» (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.) διαμορφώνεται ως
εξής:

Πρόεδρος: Γεροντίτης Σπύρος του Ελευθερίου
Διευθύνων Σύμβουλος: Μανιάτης Χαράλαμπος

Μέλη:
Αφράτη Μαρία
Γεροκωνσταντής Νικόλαος
Αικατερίνη Κουτσούμπα
Σπύρου Ευάγγελος
Πάνος Γεώργιος, με αναπληρώτρια την Γεωργιοπούλου Αρετή
Γεωργαλάς Νικόλαος, με αναπληρωτή τον Νταβαρία Αντώνιο
Μούντριχας Δημήτριος, με αναπληρωτή τον Σελεβάκο Γεώργιο