Άστραψε και βρόντηξε πάλι ο Βασίλης Κεδίκογλου. Αυτή τη φορά στόχος του ο Δήμαρχος Αιδηψού, για το έργο της αποχέτευσης της πόλης. Η ανακοίνωση του Β.Κεδίκογλου είναι ιδιαίτερα σκληρή:

«Ο Δήμαρχος Αιδηψού με δημοσιευθείσα επιστολή του προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την αβελτηρία, την αδιαφορία και την περίεργη σκοπιμότητα που επέδειξε στο έργο της Αποχέτευσης της πόλης του.
1.
Δεν αναφέρει τίποτε για την ανακριβή ή ψευδή δήλωση που κατέθεσε ότι το έργο της Α΄ φάσης είχε περαιωθεί και ευρίσκετο εν λειτουργία.
2. Παραδέχεται ότι ο υποσταθμός παροχής ρεύματος προς λειτουργία του συστήματος κατασκευάστηκε το 2006. Ο υποσταθμός έπρεπε να λειτουργεί από τα τέλη του 2000, ώστε έκτοτε να γίνονται και δοκιμές λειτουργίας. Ποια η σκοπιμότητα της καθυστέρησης του, γιατί δεν εντάχτηκε στα έργα της Α΄ Φάσης, γιατί δεν ανατέθηκε στην ευθύνη του αναδόχου εξαρχής. Όταν η ύπαρξή του ήταν προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος, η καθυστέρηση ερμηνεύεται ως κρατείται για λόγους σκοπιμότητας, άσκηση πιέσεων ή και λοιπούς συνειρμούς; Περί αυτών λέξη.
Με την καθυστέρηση κατασκευής του υποσταθμού, καθυστερούσε και την αποκατάσταση της ανακριβής ή ψευδούς δηλώσεως που έκαμε περί λειτουργίας της Α’ Φάσης του έργου και επιβεβαίωνε την περιφρόνηση του προς τις αρχές και κυρίως την Περιφέρεια.
3. Αναφέρει ότι υπήρξε συμφωνία (προφορική) με τον ανάδοχο ο οποίος «υποσχέθηκε πως θα τελείωνε την Α΄ Φάση της Αποχέτευσης τον Ιούνιο του 2007, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα έπαιρνε δάνειο και θα τον εξοφλούσε αμέσως με την κατασκευή και λειτουργία του έργου».
Ο Δήμος (Δήμαρχος) όπως βεβαιώνει η Επιτροπή παραλαβής του έργου ήταν αφερέγγυος, αναξιόπιστος απέναντι του αναδόχου. Στο πρωτόκολλο της παραλαβής η επιτροπή σημειώνει την διατύπωση: « ότι οι λογαριασμοί 10ος , 13ος , 14ος , 15ος , 16ος παραμένουν ανεξόφλητοι, συνολικού ποσού, κατά την εκτίμηση του αναδόχου 1.929.621,61 ευρώ εκ των οποίων 595.131,81 ευρώ είναι οι τόκοι………………..»
Η επιτροπή παραλαβής πανηγυρικά διαπιστώνει την αναξιοπιστία του Δήμου. Συνεπώς η προφορική συμφωνία ότι «υποσχέθηκε πως θα τελείωνε την Α΄ Φάση της Αποχέτευσης τον Ιούνιο του 2007, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα έπαιρνε δάνειο και θα τον εξοφλούσε αμέσως με την κατασκευή και λειτουργία του έργου», όταν εκκρεμούσε και η εξόφληση (5) πέντε λογαριασμών ύψους 1.929.621,61 ευρώ ΣΗΜΑΙΝΕ ότι τουλάχιστον ο Δήμος θα προχωρούσε στην δανειακή σύμβαση και ταυτόχρονα θα εκχωρούσε αμέσως στον ανάδοχο ένα ουσιαστικό μέρος του δανείου ώστε να έχει την απαραίτητη ρευστότητα για δαπάνες. Μετά την επίδειξη τόσης αναξιοπιστίας, όπως η καθυστέρηση (5) πέντε λογαριασμών, με ποια πίστη θα προχωρούσε ο ανάδοχος και σε περαιτέρω δαπάνες; Ο Δήμος ούτε στην δανειακή σύμβαση προχώρησε, ασεβώντας προς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε φυσικά σε εκχώρηση μέρους του δανείου. Όντας αναξιόπιστος διατυπώνει στην επιστολή του την συμφωνηθείσα προϋπόθεση και έχει την αξίωση να χρεωθεί επί πλέον ο ανάδοχος (!!!), παρά την συμφωνία. Ποιος είναι ο ασυνεπής;
4. Αιωρείται το ερώτημα: Το έργο γνωρίζει καλύτερα ο Δήμαρχος ή η Διευθύνουσα αυτό υπηρεσία; Άρχων του έργου είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η ΤΥΔΚ; Γιατί αυτή δεν ερωτήθηκε, εγγράφως, τι να πράξει για την αποπεράτωση του έργου, αλλά προχώρησε στην παράνομη και ασύμφορη διάλυση της σύμβασης η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, αύξηση του κόστους, με τον τρόπο δε που σκοπείται η αποπεράτωση οδηγεί και σε συνειρμούς, που δεν περιποιούν τιμή σε μια αιρετή διοίκηση, αλλά και σε πράξη παράνομη;
5. Η νομοθεσία επιβάλλει και η λογική λέγει ότι αν ο ανάδοχος ενός έργου συμπεριφέρεται αντισυμβατικά ή και ζημιώνει το έργο, κηρύσσεται έκπτωτος. Με την έκπτωση πλεονεκτεί ο κύριος του έργου και ταλαιπωρείται ο ανάδοχος.
Συνεπώς ερωτάται: ο Δήμος γιατί δεν προχώρησε σε έκπτωση του αναδόχου αλλά προτίμησε την διάλυση της σύμβασης; Πράξη η οποία θα ταλαιπωρήσει την πόλη, το Δήμο, το έργο και φυσικά θα ανεβάσει το κόστος του υπέρ τις 400.000 ευρώ.
Η απάντηση είναι δεν προχώρησε στην έκπτωση γιατί αυτή θα απερρίπτετο από τις Υπηρεσίες και το Τεχνικό Συμβούλιο.
6.
Όσον αφορά τον ΒΙΟΚΑ αυτός δεν συντηρήθηκε ποτέ, από την Δημοτική Αρχή την παρούσα και τις δύο προηγούμενες, η συντήρηση του δε γίνεται με, κατά την άποψή μας, παράνομη χρηματοδότηση.
7. Το συμπέρασμα είναι, πως αν ο Δήμος πράγματι θέλει να υπηρετήσει την πόλη και το έργο, να εγκαταλείψει τις έως τώρα ενέργειες και συναισθηματικές φορτίσεις του και να απευθυνθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία ερωτώντας εγγράφως τι είναι νόμιμο, ορθόν και συμφέρον για το έργο και την πόλη να πράξει; Το βέβαιο είναι πως με κάποιες, ελάχιστες εργασίες, ολίγων ημερών και το γύρισμα του διακόπτη το έργο λειτουργεί. Το πώς θα γίνουν αυτά, νομικά, οικονομικά και τεχνικά το γνωρίζει καλύτερα παντός άλλου η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ασφαλώς και βεβαίως δεν το γνωρίζει ο Δήμος.
Στο στάδιο εξέλιξης του έργου οι ευθύνες είναι και προσωπικές για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Όσον αφορά τις Αρχές, Περιφέρεια, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνη, έχουν χρέος να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομιμότητας έναντι οιουδήποτε κόστους. Δέκα τρία εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ. 13.028.000 ευρώ, ιδρώτας του λαού εμφανίζονται να έχουν διαχείριση αβελτηρίας, αν όχι απιστίας».