Την άποψή του για τη δωρεάν μετακίνηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταϕοράς καταθέτει με άρθρο του στην εφημερίδα Political Doubts ο Msc Engineering Management και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος «Δημιουργία, Ξανά!» Ηλίας Κώνστας.

Όποιος σερϕάρει λίγο στο διαδίκτυο θα πέσει πάνω σε διάϕορους «εμπνευσμένους»  ιστότοπους όπου οι blogger διακηρύττουν την θέση τους για δωρεάν μετακίνηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταϕοράς.  Διανθίζουν μάλιστα την «δεν πληρώνω» προσέγγισή τους με επίκληση άρθρων του Ποινικού Κώδικα καθοδηγώντας τους ομοϊδεάτες να αποϕεύγουν τους ελέγχους και τα πρόστιμα.
 
Αν σε κάποιους ϕαίνεται κοινωνικά δίκαιο επειδή, κατά την άποψή τους, οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει να παρέχονται δωρεάν στους χρήστες ας το ξανασκεϕτούν: πιο κοινωνικά άδικη στάση δεν υπάρχει!
 
Βλέπετε, έξω από τις πομπώδεις διακηρύξεις των blogs δεν υϕίσταται η έννοια του «δωρεάν» στον τρισδιάστατο πραγματικό κόσμο που ζούμε. Κατ’ επέκταση δεν υϕίσταται και η έννοια της δωρεάν συγκοινωνίας.
 
Και πως θα μπορούσε άλλωστε. Οι συγκοινωνίες έχουν λειτουργικά έξοδα, όπως μισθοδοσία προσωπικού λειτουργίας (οδηγοί, επόπτες, κέντρο ελέγχου), μισθοδοσία τεχνικού προσωπικού συντήρησης για διατήρηση των συστημάτων σε ασϕαλή λειτουργική κατάσταση, μισθοδοσία υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (τμήματα προμηθειών & συμβάσεων, νομικές υπηρεσίες, γραϕεία προσωπικού κ.α.), προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών οχημάτων και δικτύου, προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο, ϕυσικό αέριο, ηλεκτρισμός) και άλλα αναγκαία κόστη.
 
Από πού προέρχονται τα έσοδα των εταιριών ΜΜΜ για κάλυψη των ανωτέρω εξόδων; Ένα σεβαστό μέρος από τις εισπράξεις εισιτηρίων και πώληση μηνιαίων καρτών, ένα πολύ μικρό μέρος από διαϕημιστικά έσοδα και το υπόλοιπο από επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.      
 
Ενδεικτικά για το 2014 τα έσοδα του Ομίλου ΟΑΣΑ (Λεωϕορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ) κυμαίνονταν γύρω στα €247 εκ. με έξοδα €444 εκ.
 
Το κόστος χρήσης των ΜΜΜ πρέπει να κυμαίνεται σε ελκυστικό για τους χρήστες επίπεδο προκειμένου να τους προσεταιριστούν ως  τακτικούς επιβάτες.  Το κέρδος για την κοινωνία είναι πολλαπλό, από τη μείωση των ρύπων, των κυκλοϕοριακών ϕόρτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέχρι τα ϕορολογικά έσοδα από την παρακείμενη χρήση γης και τις εργατοώρες που εξοικονομούνται.  Το κοινωνικό αυτό κέρδος αποτυπώνεται στην επιχορήγηση των μέσων.
 
Αν τα ΜΜΜ παρέχονταν απολύτως δωρεάν στον χρήση τότε ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρύνονταν ετήσια τα  €247 εκ. για την Αθήνα μόνο. Αυτό σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση γύρω στα €25 το έτος για κάθε πολίτη της χώρας, είτε κατοικεί στην Ορεστιάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα Κύθηρα, είτε κάνει τακτική χρήση των αστικών ΜΜΜ, είτε όχι.  Σας ϕαίνεται αυτό κοινωνικά δίκαιο; Εμένα όχι.
 
Ήδη με την πρόσϕατη κοινή απόϕαση του υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1293 για κατ´ εξαίρεση δωρεάν μετακίνηση από την 29η Ιουνίου 2015 έως και την 6η Ιουλίου με μέσα του ΟΑΣΑ, λόγω κλειστών τραπεζών, ο όμιλος απώλεσε (συνυπολογίζοντας τις κάρτες που αποτελούν το 40% των πωλήσεων) γύρω στα €10εκ.
 
Δεν εξετάζουμε εδώ το σκόπιμο της απόϕασης αλλά επισημαίνουμε το γεγονός ότι κάθε πολίτης της χώρας, ανεξαρτήτου διαμονής (και ηλικίας) στην ουσία χρεώθηκε €1 ευρώ για την «δωρεάν» μετακίνηση αυτών των ημερών.  Για να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν και πάντα κάποιος επωμίζεται το τελικό κόστος.
 
Ηλίας Κώνστας
Msc Engineering Management
Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος «Δημιουργία, Ξανά!»

Ακολουθείστε μας στο Google News