Με απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδέων σφραγίστηκε το σύνολο των καταστημάτων που λειτουργούσαν στο κτιριακό της συγκρότημα, για λόγους στατικής επικινδυνότητας και επιβαρυμένων υγειονομικών συνθηκών.

Σήμερα Πέμπτη 30/04/2009, ολοκληρώθηκε η εκκένωση της δημοτικής αγοράς Χαλκίδας.   Η δημοτική αγορά Χαλκίδας, που το νεοκλασικό της τμήμα κατασκευάστηκε κατά τα έτη 1885-87, λειτούργησε για περισσότερα από 120 έτη, συνδεόμενη με την ιστορική μνήμη της πόλης της Χαλκίδας.
Ως γνωστόν με την υπ. αρ. ΔΙ.Ν.Σ.Α.Κ./27221/806/3-5-2006 απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο.
Είναι γεγονός ότι παρά την παλαιότητά του, το κτιριακό συγκρότημα της δημοτικής αγοράς, ουδέποτε ανακαινίσθηκε ή συντηρήθηκε, με αποτέλεσμα την στατική του ανεπάρκεια και την πλήρη απαξίωσή του στη συνείδηση των πολιτών.  Επίσης ουδέποτε εκπονήθηκε μελέτη για την συνολική ή μερική αποκατάσταση και  αξιοποίησή του.
Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της παρούσας δημοτικής θητείας, με την υπ. αρ. 452/2007 απόφαση της Δ.Ε. ανατέθηκε η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.
Ακολούθως, με το υπ. αρ. πρωτ. 12004/20-3-2009 έγγραφό του ο Δήμος Χαλκιδέων υπέβαλε προς το ΥΠ.ΠΟ. την μελέτη αποκατάστασης, προκειμένου να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
Το γεγονός αυτό αποτελεί επίτευγμα εάν λάβουμε υπόψιν ότι για την εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης του Δήμου Χανίων, για την  τοπική δημοτική αγορά, απαιτήθηκαν 11 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.
Κατά το στάδιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με τους αρμόδιους υπάλληλους του ΥΠ.ΠΟ., προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στο Κ.Σ.Ν.Μ.
Αμέσως μετά την έγκριση το έργο θα δημοπρατηθεί, κατά προτεραιότητα, γεγονός που αποτελεί δέσμευση του Δημάρχου Χαλκιδέων, Θανάση Ζεμπίλη.
Προς το παρόν θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας του κτιρίου.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων απευθύνει έκκληση προς τον υπουργό Πολιτισμού, τους βουλευτές Εύβοιας και τους τοπικούς φορείς, να συμβάλλουν ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης των μελετών, προκειμένου να εκλείψει η τριτοκοσμική εικόνα της δημοτικής αγοράς, που στιγματίζει τη πόλη της Χαλκίδας.