Ο Οργανισμός Λιμένων Νήσου Ευβοίας Α.Ε  παρουσίασε σημαντική κερδοφορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρά τη μείωση των φετινών εσόδων κατά 595.000€, καθώς το περασμένο έτος υπήρξαν έκτακτα έσοδα, ο Οργανισμός κατέγραψε σημαντικά κέρδη.  Συγκεκριμένα, και με αποσβέσεις και προβλέψεις σημαντικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στις 420.000€ περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών, ο Οργανισμός επένδυσε, εκτός από το τεχνικό του έργο, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού διπλασιάζοντας σχεδόν των αριθμό των εργαζομένων, αξιοποιώντας κυρίως προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Ταυτόχρονα ο Οργανισμός πέτυχε τα τελευταία δύο χρόνια  αξιοσημείωτη αύξηση του ενεργητικού του  κατά 2.250.000€.  Αυτές οι εξελίξεις θέτουν τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Ευβοίας Α.Ε στο επίκεντρο ως πυλώνα ανάπτυξης και επιτρέπουν τη μελλοντική του παρέμβαση με θετικό αντίκτυπο σε ζητήματα που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της  περιοχής της Εύβοιας.