Ο Δήμος Σκύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου, που δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους ή έχουν δηλώσει λάθος επιφάνεια ή χρήση αυτών, ότι μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίµων και προσαυξήσεων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, μέχρι και 31/03/2020, με τις διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των ανωτέρω δηλώσεων, να υπολογίζονται και να οφείλονται µόνο από την 01/01/2020.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-3-2020), θα ισχύσουν οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων της παροχής ρεύματος με τα στοιχεία του Ε9, του Κτηματολογίου και του Τ.Ε.Ε.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία)

2. Το έντυπο Ε9 (Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων)

3. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος

4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – ημιυπαίθριων χώρων ή τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο: 2222 350326