Δύο τροπολογίες κατέθεσαν σήμερα στην Βουλή οι βουλευτές Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Πιπεργιάς και Γιώργος Παπαγεωργίου, μετά από πρωτοβουλία του πρώτου, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία». Η πρώτη αφορά την συνταξιοδότηση των απολυμένων της μεταλλευτικής εταιρείας ΒΙΟΜΑΓΝ και της εταιρείας συρματουργίας ΔΑΡΙΝΓΚ και η δεύτερη την παράταση του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας για τους απολυμένους των μεταλλευτικών επιχειρήσεων (ΜΑΡΜΕΤΑΛ, ΚΟΙΣΕΛΙΚ) της Εύβοιας (Μαντούδι – Κύμη).

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές με την πρώτη τροπολογία τους (κατά τα πρότυπα της τροπολογίας των Υπουργείων Οικονομίας και Απασχόλησης για τους απολυμένους των κλωστηρίων Ναούσης) προτείνουν την προσθήκη διάταξης στο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΒΙΟΜΑΓΝ και ΔΑΡΙΝΓΚ, που έχουν απολυθεί και ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δικαιούνται πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εφόσον έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης και το 50ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε στα διάφορα ταμεία.
Όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση απαιτούνται 4.500 ημέρες ασφάλισης για τη χορήγηση σύνταξης. Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, αποδίδεται πλήρης η σύνταξη από τον τελευταίο φορέα με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με την δεύτερη τροπολογία τους οι βουλευτές επανέρχονται στο θέμα της ανανέωσης της ειδικής επιδότησης ανεργίας για τους απολυμένους των μεταλλευτικών επιχειρήσεων προτείνοντας την ενσωμάτωση διάταξης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η ειδική επιδότηση ανεργίας παρατείνεται για 2 ακόμα έτη μετά τη λήξη της. Σημειώνεται ότι η τελευταία παράταση της ειδικής επιδότησης έγινε με το άρθρο 15 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και έληξε τον Αύγουστο του 2004.
Τονίζεται ότι η κυβέρνηση εμπαίζει επί 16 τους άνεργους δικαιούχους της ειδικής επιδότησης ανεργίας αφού από την στιγμή που έληξε το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης δεσμεύεται συνεχώς για την ανανέωσή του χωρίς να έχει πράξει μέχρι σήμερα τίποτα.
Οι βουλευτές στην εισηγητική έκθεση των τροπολογιών τους αιτιολογώντας την ενσώματη των παραπάνω διατάξεων στο νομοσχέδιο επισημαίνουν ότι η έντονη αποβιομηχάνιση της Εύβοιας έχει φέρει αντιμέτωπους με την ανεργία εργαζόμενους, που επί πολλά χρόνια εργάζονταν σε επιχειρήσεις και είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους με βάση τα εισοδήματα από την εργασία τους αυτή. Μετά την απόλυσή τους πολλοί από τους απολυόμενους αναζήτησαν εργασία χωρίς αποτέλεσμα όμως, είτε λόγω της μεγάλης ηλικίας τους και της μειωμένης ζήτησης για απασχόληση, είτε επειδή αδυνατούν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές της χώρας για αναζήτηση εργασίας, με αποτέλεσμα να παραμένουν μέχρι σήμερα άνεργοι αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σημειώνουν ότι με τις ρυθμίσεις που προτείνουν θα αντιμετωπισθεί το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει πλήξει ιδιαίτερα τους εργαζομένους στο βιομηχανικό κλάδο στο νομό της Εύβοιας.